19 czerwca 2024


Co to jest biblia

Co to jest biblia i z czego się składa?


Biblia jest księgą, na podstawie której zbudowano całą doktrynę chrześcijańską. Mimo to, wiele osób nie wie, kto jest jej autorem i kiedy po raz pierwszy ją opublikowano. Mimo upływu wielu lat rozpowszechnianie się biblii zdaje się nie maleć — nie jest bowiem tajemnicą, że jedna księga drukowana jest co sekundę. Czym jest Biblia i co warto o niej wiedzieć?

Co to jest Biblia — definicja

Biblia to nazwa określająca zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Od jakiego słowa wywodzi się Biblia? Nazwa ta pochodzi od greckiego słowa „biblion”, które oznacza po prostu „księgi”. Stary Testament powstał przed przyjściem Jezusa Chrystusa i ukazuje historię Izraela jako Ludu Wybranego. Bardzo ważnym aspektem tych ksiąg jest uwzględnienie relacji Izraelczyków z Bogiem. Wydarzenia zapisane w Starym Testamencie zaczynają się od stworzenia świata („5780” lat temu) i kończą na powstaniu machabejskim (175 r. przed Chr.). Liczba 5780 jest wynikiem bardzo dokładnego obliczenia chronologii wydarzeń, które zawiera Biblia.

Natomiast Nowy Testament to księgi, które powstały po przyjściu Jezusa Chrystusa. Ukazują one jego życie i nauczanie, a także działalność Apostołów i ich uczniów. Nowy Testament to wydarzania rozpoczynające się krótko przed narodzinami Chrystusa i kończące się po działalności ostatnich Apostołów. Cała Biblia dzieli się na księgi historyczne, mądrościowe i prorockie. Wiele osób zastanawia się też ile stron ma biblia. Wszystko zależy od konkretnego wydania, ale zazwyczaj jest to ok.1500 stron.

Przeczytaj także: Jak poprawnie odmawiać różaniec? Instrukcja krok po kroku

Z czego składa się Biblia?

Kiedy wiemy już, co to jest biblia, warto wyjaśnić dokładnie jej podział. Księgę tę, dzielimy przede wszystkim na Stary Testament i Nowy Testament, jak już wspomnieliśmy w poprzednim akapicie. Stary Testament składa się z 46 ksiąg rozpoczynających się od powstania świata, kończąc na narodzinach Chrystusa). Jak skonstruowana jest Biblia? Stary Testament możemy podzielić na 3 części:

  • Prawo — Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy, który składa się z dziejów ludzkości: stworzenia świata, dziejów patriarchów od Noego do Mojżesza, wyjścia z Egiptu do Ziemi Obiecanej, historii Izraelitów, aż do śmierci Mojżesza.
  • Księgi Prorocze (Prorocy) – ta część składa się z dziejów państwa izraelskiego od śmierci Mojżesza do upadku
  • Pisma — część składająca się z utworów poetyckich (księga psalmów — Pieśń nad pieśniami), dzieł filozoficznych oraz ksiąg historycznych

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg, które rozpoczynają się od narodzin Chrystusa, a kończą na apokalipsie św. Jana. Księgi te obejmują:
księgi historyczne (4 ewangelie i dzieje apostolskie)

  • księgi dydaktyczne, czyli listy św. Pawła
  • księgę prorocką, czyli objawienie św. Jana
z czego składa się Biblia

Ile czasu powstawała Biblia?

Jak powstała Biblia? Ile czasu to trwało?Pierwsze księgi Starego Testamentu były spisywane przez Mojżesza. Spis rozpoczął on po dramatycznych wydarzeniach, które związane były z wyjściem z Egiptu, czyli w XV wiek przed narodzinami Chrystusa. Natomiast ostatnie księgi Starego Przymierza zostały spisane w IV wieku przed narodzinami Chrystusa. Wszystko wskazuje więc na to, że Stary Testament powstawał przez okres około 1000 lat.

Spisywanie Nowego Testamentu trwało o wiele krócej — ok. 50 lat. Uważa się, że pierwsze pisma, czyli listy ap. Pawła pojawiły się ok. 50 roku po Chrystusie. Z kolei księgę Apokalipsy, która zamykała kanon Nowego Testamentu, spisano u schyłku pierwszego wieku. 

W jakich językach została napisana biblia? Biblię pisano w języku hebrajskim i w tym języku napisano prawie cały Stary Testament. Natomiast w języku greckim powstał cały Nowy Testament i Księga Syracha. Warto wiedzieć, że pierwotnym językiem niektórych fragmentów był także aramejski.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: