19 czerwca 2024


Co to jest ewangelia

Co to jest ewangelia?


Ewangelia to słowo pochodzące z języka greckiego, które oznacza „dobrą nowinę” lub „wiarę”. W kontekście chrześcijańskim, ewangelia odnosi się do zapisu życia, nauczania, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który jest uważany przez chrześcijan za Syna Bożego i Mesjasza obiecanego w Starym Testamencie.

Ewangelie, które zostały napisane przez apostołów i innych uczniów Jezusa, są jednymi z najważniejszych ksiąg Nowego Testamentu. Są to cztery Ewangelie: Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza i Ewangelia Jana. Wszystkie opisują życie, nauczanie, cudowne czyny, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, chociaż każda z nich ma swoje własne szczególne cechy i akcenty.

Ewangelia jest centralnym pojęciem w chrześcijaństwie, ponieważ stanowi podstawę wiary i nauki chrześcijańskiej. Według chrześcijańskiej tradycji, Ewangelia jest przesłaniem, które Bóg przekazał ludzkości, aby pomóc ludziom odnaleźć drogę do zbawienia i życia wiecznego.

Zobacz także: Czym są zakazane Ewangelie?

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: