15 lipca 2024


Jak cytować Pismo Święte

Jak cytować Pismo Święte?


Cytowanie Pisma Świętego zależy od tego, jakie wydanie Biblii jest używane i jakie są zasady cytowania w danej dziedzinie. Poniżej przedstawiamy ogólne wskazówki dotyczące sposobu cytowania Pisma Świętego:

  1. W nawiasie podaj nazwę księgi (skrócona), rozdział i werset, np. (J 3,16) – oznacza to werset 16. z 3. rozdziału Ewangelii według św. Jana.
  2. Jeśli cytujesz dłuższy fragment, to podaj pierwszy i ostatni werset, np. (J 3,16-18).
  3. Jeśli cytujesz Pismo Święte w tekście, należy umieścić skrót nazwy księgi i wersetu w nawiasie kwadratowym, np. „Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
  4. Jeśli cytujesz Pismo Święte w pracy naukowej, zwykle stosuje się standardowe zasady cytowania dla źródeł literackich. W takim przypadku należy podać pełną nazwę Biblii, tłumaczenie, wydanie, numer rozdziału i wersetów, np. Ewangelia według św. Jana 3:16-18, tłum. z greki Jana Nowego, Wydawnictwo XYZ, Warszawa 2022.
  5. W przypadku cytowania Pisma Świętego w języku obcym, należy stosować standardowe zasady transliteracji nazw ksiąg i wersetów z tego języka do polskiego, np. „For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life” (J 3,16).
Zobacz także: Kiedy i jak powstała Biblia? 

Jak cytować biblię w pracy magisterskiej?

Poniżej przedstawiamy ogólne wskazówki dotyczące sposobu cytowania Biblii w pracy magisterskiej:

  1. W tekście pracy naukowej, w miejscu cytowania Biblii, należy podać nazwę księgi, rozdział i werset, np. (J 3,16).
  2. Jeśli cytujesz dłuższy fragment, podaj pierwszy i ostatni werset, np. (J 3,16-18).
  3. W nawiasie kwadratowym po cytacie należy podać źródło, tłumaczenie i wersję Biblii, którą cytujesz, np. (J 3,16, Biblia Tysiąclecia).
  4. W bibliografii należy podać pełną informację o cytowanej Biblii, włączając w to nazwę tłumaczenia, wydawcę, miejsce wydania i rok publikacji.
Zobacz także: Najpiękniejsze cytaty z Biblii

Przykładowe cytowanie Biblii w pracy magisterskiej:

Werset krótki: „Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16, Biblia Tysiąclecia).

Werset długi: „Z pewnością powiadam wam, że jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię, nie obumrze, tylko zostanie samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” (J 12,24-25, Biblia Warszawsko-Praska).

Bibliografia:
Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2005.
Biblia Warszawsko-Praska, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2012.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.