22 września 2023


jak odmawiać różaniec

Jak odmawiać różaniec?


Różaniec to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych modlitw, zbliżająca Nas do serca Jezusa oraz Maryi. Szybko znalazł sobie zwolenników w Kościele. Wiele ludzi wierzyło w niezwykłą siłę tej modlitwy. Sama Maryja nakłaniała do obcowania z różańcem, głosząc, iż ludzie modlący się w ten sposób ocalą samych siebie oraz świat od zdarzeń wywoływanych przez grzech. Tak więc sam różaniec przyjmuje postać naszej broni do walki ze złem tego świata. Wielu ludziom daje ukojenie, jednak czasem rozważania stawiają Nas przed bardzo niewygodną prawdą, z którą każdy z nas powinien się zmierzyć.

Modlitwa różańcowa ma Nam pomóc w przemierzeniu drogi do zbawienia, tak więc może zacznijmy od tego, jak go prawidłowo odmawiać.

Tajemnice różańcowe (części różańca)

Modlitwa różańcowa składa się z 20 tajemnic podzielonych na 4 grupy. Tajemnice opisują zdarzenia z życia Maryi oraz Jezusa. Każda z poszczególnych części ma przypisany konkretny dzień tygodnia, w którym jest odmawiana:

 1. Tajemnice Radosne: poniedziałki i soboty,
 2. Tajemnice Bolesne: wtorki i piątki,
 3. Tajemnice Chwalebne: środy i niedziele,
 4. Tajemnice Światła: czwartki.

Każda z wyżej wymienionych części różańca składa się z 5 tajemnic. Opisują one krok po kroku historię Pana Jezusa i prezentują się następująco:

Tajemnice Radosne różańca:

 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice Bolesne różańca:

 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa
 5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Tajemnice Światła różańca:

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Wesele w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice Chwalebne różańca:

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

Jak odmawiać Różaniec? – Instrukcja krok po kroku

schemat odmawiania różańca
Schemat różańca – rysunek

I.Na początku robimy Znak krzyża.

krok pierwszy - znak krzyża

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

II. Odmawiamy Wierzę w Boga.

krok drugi - odmawiamy wierzę w boga

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

III. Odmawiamy Ojcze Nasz.

krok trzeci - odmawiamy ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tekst modlitwy Ojcze nasz po łacinie.

IV. Na trzech takich samych kuleczkach odmawiamy trzykrotnie Zdrowaś Maryjo modląc się o wiarę, nadzieję oraz miłość.

krok czwarty - odmawiamy Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. – 3x

V. Na następnej kuleczce odmawiamy Chwała Ojcu, O Mój Jezu, a następnie wymieniamy Pierwszą Tajemnicę różańcową odpowiadającą bieżącemu dniu tygodnia.

krok piąty - odmawiamy Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Wymieniamy odpowiednią tajemnicę.

VI. Ponownie odmawiamy Ojcze nasz oraz na 10 kolejnych kuleczkach należy odmówić Zdrowaś Maryjo.

krok szósty - ojcze nasz i zdrowaś maryjo

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. – 10x

VII. Na pojedynczej kuleczce należy odmówić Chwała Ojcu, O mój Jezu oraz wymieniamy Drugą tajemnice odpowiadającą aktualnemu dniu tygodnia.

krok siódmy - wymieniamy Drugą tajemnica

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Wymieniamy nazwę tajemnicy

VIII. Należy odmówić Ojcze Nasz oraz na dziesięciu kolejnych kuleczkach Zdrowaś Maryjo.

krok ósmy - odmawiania różańca

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.- 10x

IX. Na pojedynczej kuleczce odmawiamy Chwała Ojcu, O Mój Jezu oraz wymieniamy Trzecią Tajemnicę w danym dniu tygodnia.

krok dziewiąty

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Wymieniamy nazwę tajemnicy

X. Należy odmówić Ojcze Nasz oraz na dziesięciu kolejnych kuleczkach Zdrowaś Maryjo.

krok dziesiąty

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.- 10x

XI. Na pojedynczej kuleczce odmawiamy Chwała Ojcu, O Mój Jezu oraz wymieniamy Czwartą Tajemnicę w danym dniu tygodnia. 

krok jedenasty

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Wymieniamy nazwę tajemnicy

XII. Należy odmówić Ojcze Nasz oraz na dziesięciu kolejnych kuleczkach Zdrowaś Maryjo.

krok dwunasty

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.- 10x

XIII. Na pojedynczej kuleczce odmawiamy Chwała Ojcu, O Mój Jezu oraz wymieniamy Piątą Tajemnicę w danym dniu tygodnia.

krok trzynasty

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Wymieniamy nazwę tajemnicy

XIV. Należy odmówić Ojcze Nasz oraz na dziesięciu kolejnych kuleczkach Zdrowaś Maryjo.

krok czternasty

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.- 10x

XV. Gdy dojdziemy do medalika należy odmówić Chwała Ojcu, O Mój Jezu oraz Pod Twoją obronę.

krok piętnasty

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Zobacz także: Jak odmawiać różaniec za zmarłego?

Nie od dziś wiadomo, że Różaniec w swoich tajemnicach uczy człowieka przeżywania codzienności. Tak jak oznajmił Jan Paweł II: „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”. Uciekamy się do modlitwy różańcowej wówczas kiedy chcemy oderwać się od swoich smutków czy cierpień. Modlitwa różańcowa może być również naszym wyrazem miłości czy też wdzięczności dla Boga i jego Matki. Dzięki powyższej instrukcji jak odmawiać różaniec nawet osoba (początkująca) niemającą nigdy styczności z tą modlitwą będzie umiała skorzystać z jej siły. Jeśli jednak ktoś chciałby uczestniczyć w grupowej modlitwie, wówczas może skorzystać z modlitwy różańcowej prowadzonej codziennie na żywo na kanale TeoBańkologia (http://teobankologia.pl/). W transmisji można uczestniczyć na Facebooku bądź YouTube. Październik jest miesiącem Matki Różańcowej, w każdym kościele jest odmawiany różaniec przez okres całego miesiąca. Wówczas występuje idealna okazja, aby uczestniczyć w modlitwach różańcowych osobiście.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.