16 lipca 2024


Jak wygląda Niebo

Jak wygląda Niebo?


Wiele ludzi zastanawia się nad życiem po śmierci. Powszechne jest przekonanie o istnieniu Nieba, miejsca w którym rozpoczynamy przedłużenie obecnego życia. Na podstawie Pisma Świętego możemy dowiedzieć się jak wygląda życie w Niebie i czego Bóg oczekuje od nas za życia. W ten sposób będziemy cieszyć się z przebywania w raju po naszym pobycie na ziemi. 

Jak wygląda Niebo według Biblii? – opis Nieba

Bóg skonstruował świat, którego wciąż nie jesteśmy w stanie całościowo pojąć, i którym codziennie się zachwycamy. W Biblii możemy znaleźć zapisy przedstawiające Niebo jako miejsce święte, w którym nie zaznamy „[…] śmierci, opłakiwania, bólu i łez”. 

Nawiązując do biblijnego opisu Nieba możemy spodziewać się życia pełnego spokoju i radości. Nie będzie zmartwień związanych z chorobami czy współczucia dla innych, ponieważ każdy będzie mógł w pełni korzystać z dobrodziejstw raju. 

Biblia przedstawia Niebo jako doskonałe miejsce, raj, w którym będziemy prowadzić doskonałe życie z Trójcą Świętą, w miłości z nią, a także Maryją, wszystkimi świętymi i aniołami. 

Jak wygląda życie po śmierci? 

„Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” Ew. Jana 11:25

Powyższy cytat potwierdza istnienie życia po śmierci. Biblia potwierdza, że w chwili śmierci ciała następuje oddzielenie go od nieśmiertelnej duszy. Duch naszej osoby może przejść do Nieba lub Piekła, w zależności od życia, które prowadziliśmy na ziemi. Podejście do bliźnich, siebie i zwierząt oraz natury ma tutaj kluczowe znaczenie. Jeśli postępowaliśmy według Bożych Przykazań zapisanych w Biblii, możemy liczyć na odpoczynek i błogi spokój w otoczeniu miłości. W raju oczekujemy na dar zmartwychwstania, podczas którego nastąpi ponowne połączenie dusz z ciałami. Będzie to życie doskonałe, wolne od bólu i chorób. 

Możemy spotkać się z opisami Nieba przedstawionymi przez świętych. Św. Faustyna Kowalska opowiadała o niepojętej piękności i szczęściu po śmierci. Boże miłość i szczęście odczuwają wszystkie obecne dusze w Niebie. Po śmierci czekają na nas rzeczy i uczucia niepojęte dla człowieka żyjącego na ziemi. 

jak wygląda niebo po śmierci
Przeczytaj także: Jak wygląda czyściec?

Jak trafić do nieba?

Biblia określa, że do nieba mogą trafić te dusze, które podczas pobytu na ziemi prowadzili prawe życie. Śmierć nastąpiła w połączeniu z łaską i przyjaźnią bożą, a same dusze zostały ostatecznie oczyszczone. 

Powinniśmy odpokutować za nasze grzechy oraz żyć w zgodzie z Bożymi Przykazaniami. Najbardziej istotną jest jednak wiara, która prowadzi nas do życia w miłości z innymi, a także do otrzymania daru Ducha Świętego. Natomiast błędy nie przekreślają naszej szansy na trafienie do Nieba. Ważnym jednak jest, by następnie te grzechy odpokutować. 

Warunek życia wiecznego został również określony bezpośrednio w Biblii, co doskonale przedstawiają poniższe cytaty:

„Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.” (1 J 5:12)

„Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.” (J 3:18)

Podsumowując Ci, którzy przyjęli do swojego życia Jezusa Chrystusa, i którzy wierzą w istnienie Trójcy Świętej oraz w idee towarzyszące Kościołowi mogą liczyć na życie wieczne w Niebie. Osoby zagubione zawsze będą miały szansę na odkupienie swoich grzechów, natomiast konieczne jest zrozumienie istoty wiary. Bóg nie jest nieustępliwy i przedstawia nam poprzez Biblię sposób życia. Tylko od nas zależy, którą drogę wybierzemy, a która będzie naszym miejscem życia po śmierci. 

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.