18 maja 2024


skaramenty ustanowione podczas ostatniej wieczerzy

Jakie sakramenty zostały ustanowione podczas Ostatniej Wieczerzy?


Podczas ostatniej wieczerzy, Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo.

Eucharystia jest sakramentem, w którym Chleb i Winogrona, reprezentujące Ciało i Krew Chrystusa, są ustanawiane i spożywane przez wiernych jako pamiątka Jego ofiary na krzyżu i źródło łaski.

Kapłaństwo zaś ustanowił Jezus, wybierając swoich apostołów jako pierwszych kapłanów, którzy mieli kontynuować Jego misję na ziemi. Kapłani mają moc udzielania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego i kierowania życiem duchowym wiernych.

Warto również dodać, że niektórzy chrześcijanie uważają, że Jezus ustanowił trzeci sakrament, czyli Sakrament Pokuty, gdy powiedział do apostołów: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23). Jednakże, nie jest to powszechnie uznawane wśród chrześcijan jako odrębny sakrament ustanowiony podczas ostatniej wieczerzy.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: