3 grudnia 2023


Kim byli apostołowie

Kim byli apostołowie? Ilu było apostołów?


Apostołowie to postacie, które odegrały kluczową rolę w historii chrześcijaństwa. Byli oni bliskimi towarzyszami Jezusa Chrystusa i uczniami. Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu kontynuowali Jego dzieło, głosząc Ewangelię i zakładając pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej życiu i działalności apostołów, aby lepiej zrozumieć, kim byli i jakie miejsce zajmują w historii chrześcijaństwa.

Kim byli apostołowie?

Apostołowie byli pierwszymi uczniami Jezusa Chrystusa, którzy zostali wyznaczeni do głoszenia Ewangelii i budowania Kościoła. Według Nowego Testamentu, Jezus wybrał dwunastu apostołów, którzy mieli mu towarzyszyć podczas Jego publicznej działalności, a następnie przekazywać Jego nauki i posłanie na cały świat.

Według Ewangelii Mateusza (10,2-4), dwunastu apostołów to: Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub (syn Alfeusza), Tadeusz, Szymon Zelota i Juda Tadeusz (nie Iskariota). Po śmierci Judasza Iskarioty, apostołowie wybrali do grona dwóch innych uczniów, aby zastąpili go – to byli: Maciej i Matias.

Apostołowie byli świadkami życia i nauczania Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, a także wnieśli ogromny wkład w rozwój chrześcijaństwa i szerzenie Ewangelii na całym świecie.

Ilu było apostołów?

W tradycji chrześcijańskiej było dwunastu apostołów, którzy byli bliskimi uczniami Jezusa Chrystusa i towarzyszami Jego misji na ziemi. Oto lista Dwunastu Apostołów:

 1. Piotr (Szymon Piotr)
 2. Jan (brat Jakuba)
 3. Jakub (syn Zebedeusza)
 4. Andrzej (brat Piotra)
 5. Tomasz (nazywany Didymos)
 6. Filip
 7. Bartłomiej (nazywany też Natanaelem)
 8. Mateusz (nazywany też Lewi)
 9. Jakub (syn Alfeusza)
 10. Tadeusz (nazywany też Juda Tadeusz)
 11. Szymon Zelota (nazywany też Szymon Kananeusz)
 12. Juda Iskariota (który zdradził Jezusa).

Wraz z wyborem Matiasza, który został wybrany na zastępcę Judasza Iskarioty po jego zdradzie, pojawia się także trzynasty apostoł. Jednak nie jest on tradycyjnie uważany za jeden z Dwunastu Apostołów.

Czym zajmowali się apostołowie?

Apostołowie byli bliskimi towarzyszami Jezusa i pełnili wiele różnych funkcji w trakcie Jego publicznej działalności. Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, kontynuowali Jego dzieło, głosząc Ewangelię i zakładając pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Poniżej przedstawione są niektóre z działań i zajęć, którymi zajmowali się apostołowie:

 1. Słuchanie nauk Jezusa – Apostołowie spędzali dużo czasu blisko Jezusa, słuchając Jego nauczania i rozmawiając z Nim. Jezus nauczał ich o Bogu, miłości, przebaczeniu, modlitwie i innych ważnych aspektach życia chrześcijańskiego.
 2. Uczestniczenie w cudach – Jezus dokonywał wielu cudów, takich jak uzdrawianie chorych i wskrzeszanie zmarłych. Apostołowie byli obecni przy tych wydarzeniach i pomagali Jezusowi w ich realizacji.
 3. Głoszenie Ewangelii – Apostołowie zostali posłani przez Jezusa, aby głosić Ewangelię i przyciągać ludzi do wiary. Zaczęli od Jerozolimy, a następnie podróżowali po różnych krajach, głosząc dobrą nowinę o Jezusie.
 4. Zakładanie wspólnot chrześcijańskich – Apostołowie założyli wiele wspólnot chrześcijańskich w różnych krajach. Te wspólnoty były miejscem, gdzie ludzie modlili się razem, słuchali nauk apostołów, dzielili się swoimi potrzebami i uczyli się miłości i wspólnoty.
 5. Pisanie listów – Niektórzy apostołowie, takie jak Piotr, Paweł i Jan, napisali listy, które później stały się częścią Nowego Testamentu. Listy te zawierają nauki chrześcijańskie i wskazówki, jak żyć w sposób zgodny z naukami Jezusa.
 6. Ustanawianie kierownictwa Kościoła – Apostołowie pełnili kluczową rolę w ustanawianiu kierownictwa Kościoła. Wraz z innymi liderami kościelnymi, takimi jak diakoni i starsi, przyczynili się do organizacji i kierowania wspólnotami chrześcijańskimi.

Podsumowując, apostołowie byli zaangażowani w wiele różnych działań i zajęć, które przyczyniły się do rozwoju Kościoła i szerzenia Ewangelii na całym świecie.

Dlaczego Jezus powołał Dwunastu Apostołów?

Jezus powołał Dwunastu Apostołów z kilku powodów. Pierwszym z nich było to, że chciał mieć ludzi, którzy byliby blisko Niego, by mogli słuchać Jego nauk i nauczać innych o Jego nauczaniu. Apostołowie mieli być blisko Jezusa, aby mogli nauczyć się od Niego, jak żyć i działać w sposób zgodny z Jego naukami.

Drugim powodem powołania Dwunastu Apostołów było to, że Jezus chciał założyć Kościół. Apostołowie mieli być fundamentem Kościoła, na którym miał zostać zbudowany cały Kościół Chrystusowy. Zadaniem apostołów było głoszenie Ewangelii, nauczanie i uzdrawianie, a także zbieranie ludzi do wspólnoty chrześcijańskiej.

Trzecim powodem powołania Dwunastu Apostołów było to, że Jezus chciał, aby Jego nauki zostały przekazane na cały świat. Apostołowie mieli być Jego świadkami i przekazywać innym ludziom to, czego się od Niego nauczyli. Dzięki temu Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać na cały świat i wiele osób mogło poznać Chrystusa.

Ostatecznie, powołanie Dwunastu Apostołów było częścią planu Boga na zbawienie ludzkości. Jezus wybrał ludzi, którzy mieli pomóc Mu w Jego misji na ziemi, a także mieli kontynuować Jego dzieło po Jego odejściu. Dzięki apostolskiej pracy i posłudze Ewangelia Chrystusowa jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, dotykając serca i umysły wielu ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: