19 czerwca 2024


rola mowy pogrzebowej

Rola mowy pogrzebowej


Mowa pogrzebowa to uroczyste, krótkie przemówienie wygłaszane podczas ceremonii pogrzebowej pod adresem zmarłego. W pięknych, płynących prosto z serca słowach, warto podkreślić, ile dla nas i innych znaczyła bliska osoba oraz wyrazić żal z powodu jej odejścia. Mowa pożegnalna powinna być ukojeniem dla zgromadzonych słuchaczy i miłym wspomnieniem zmarłego. Dlatego ważne jest dobre przygotowanie tego typu przemówienia.

Jak napisać ostatnie pożegnanie? 

Mowa pogrzebowa nie powinna być długa ani monotonna. Wymaga użycia odpowiedniego do okoliczności języka i wyrażona w stosowny sposób. Z uwagi na okoliczności i emocje związane ze stratą bliskiej osoby jest to bardzo trudne zadanie. Jednakże spełnienie kilku warunków sprawi, że przemówienie może być wygłoszone z należytym szacunkiem i w odpowiednim stylu. Ważne jest, aby pamiętać o audytorium, dla którego jest pisane. Powinno się wziąć pod uwagę najbliższe osoby, ocenić ich wrażliwość i pod tym kątem ułożyć mowę pożegnalną. Warto używać prostych i zrozumiałych słów oraz krótkich i spójnych zdań. Można stosować cytaty, wiersze lub piosenki, które pasują do tematu mowy lub były ważne dla zmarłego. 

Pisząc mowę pogrzebową należy trzymać się powszechnie stosowanego schematu. Rozpoczęcie powinno zawierać apostrofę, czyli zwrot do zebranych, oraz wspomnienie o przyczynie wygłaszania mowy. W rozwinięciu dobrze jest zawrzeć informacje na temat spowinowacenia z osobą zmarłą, czyli wytłumaczenie, dlaczego to właśnie my przemawiamy podczas ceremonii pogrzebowej. W kolejnych krokach można przytoczyć kilka anegdot związanych z życiem zmarłego oraz w zwięzły sposób opowiedzieć o jego osiągnięciach – powiedzieć, ile dla nas i innych znaczył. Należy pamiętać o wyrażeniu współczucia dla bliskich, podziękowaniu wszystkim obecnym i grzecznym pożegnaniu. W odpowiednio ułożonej mowie pogrzebowej powinno się chwalić zasługi osoby zmarłej, natomiast nie poruszać kwestii kontrowersyjnych lub intymnych. 

Mowa pogrzebowa, pogrzeb świecki czy w obrządku religijnym? 

Mowa pogrzebowa wymaga innej narracji przy organizacji pogrzebu w obrządku religijnym, a innej w świeckim. Ostatnie pożegnanie wygłoszone na pogrzebie ateistycznym musi być pozbawione odwoływań do Boga i życia wiecznego. Osoba wygłaszająca mowę powinna skupiać się w treści i formie na zmarłym, jego relacjach z bliskimi oraz dokonaniach za życia. Natomiast w przypadku pogrzebu świeckiego, ale bezwyznaniowego, mogą być zastosowane   odniesienia do Boga i życia po śmierci. Z kolei w przypadku pogrzebu wyznaniowego, w ostatnim pożegnaniu zmarłego podkreśla się wierzenia i tradycje ważne dla wyznawców religii, w obrządku której odbywa się pogrzeb. 

Komu powierzamy wygłoszenie mowy pogrzebowej?           

Wybór osoby, której powierzamy wygłoszenie mowy pogrzebowej nie jest łatwy. Jeśli zmarły nie wyznaczył w tym celu konkretnej osoby, wybór mówcy należy do jego najbliższych. Wygłoszeniem mowy pogrzebowej powinna zająć się osoba, która nie czuje skrępowania podczas wystąpień publicznych. Może to być osoba bliska dla zmarłego, ksiądz, jeśli pogrzeb ma charakter katolicki, lub profesjonalny mówca. Zakłady pogrzebowe, kompleksowo zajmujące się usługami funeralnymi, mogą pomóc w tych kwestiach. Warto skorzystać z takich usług, aby odciążyć siebie i bliskich w trudnych, stresujących chwilach żałoby. Wyspecjalizowani pracownicy zakładów pogrzebowych służą niezbędnym wsparciem, a także doradztwem w zakresie wyboru mówcy lub mistrza ceremonii pogrzebowej w przypadku organizacji pogrzebu świeckiego.

Mowa pogrzebowa odgrywa niezwykle ważną rolę podczas uroczystości pożegnalnych, umożliwiając bliskim wyrażenie swojego uczucia, wspomnień i hołdu dla zmarłego. To wyjątkowy moment, w którym słowa stają się mostem pomiędzy tym, który odszedł, a tymi, którzy zostali. Firma zaklad-pogrzebowy.com.pl we Wrocławiu, specjalizująca się w organizacji uroczystości pogrzebowych, rozumie jak istotne jest to przemówienie. Dzięki ich profesjonalnemu wsparciu, bliscy zmarłego otrzymują pomoc i doradztwo w przygotowaniu mowy pogrzebowej, umożliwiając im wyrażenie swojego szacunku i miłości w sposób, który pozostanie na długo w pamięci wszystkich obecnych na ceremonii.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: