16 lipca 2024


Różaniec za zmarłego

Różaniec za zmarłego – jak odmawiać?


Różaniec za zmarłego

Dawniej, ważnym elementem pożegnania z osobą zmarłą był różaniec w domu. Wspólna modlitwa rodziny i bliskich odbywała się w domu zmarłego, dzień przed jego pochówkiem. Rodzina gromadziła się przy przygotowanym krewnym do złożenia w grobie i wspólnie odmawiała modlitwę różańcową. W obecnych czasach rodziny raczej rezygnują z odmawiania różańca bądź dają taką możliwość osobom chętnym z rodziny. 

Szczególna moc modlitwy różańcowej

Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, jak potężną bronią może być różaniec. Modlitwa różańcowa to sposób wysyłania naszej prośby o wstawiennictwo u Pana Boga za duszę bliskich nam osób zmarłych, które błądzą w czyśćcu. Może on również pełnić formę komunikacji z bliskimi, których straciliśmy.

Różaniec pozwala nam otrzymać odpust zupełny dla nas samych oraz dla osób zmarłych. Jednak musimy ofiarować tę modlitwę, będąc w stanie łaski uświęcającej oraz po przystąpieniu do Komunii Świętej.

Różaniec za duszę zmarłego 

Jest to chrześcijańska modlitwa, bardzo ważna w katolickim kościele. Wywodzi się już z czasów średniowiecza z XIX wieku. Może przybierać formę medytacyjną. Modlitwa różańcowa polega na rozważaniu tajemnic opowiadających o życiu Maryi matki oraz samego Jezusa Chrystusa. Modlitwę tą odmawia się na sznurze połączonych paciorków. 

Różaniec za zmarłego w domu

Odbywa się on przy ciele zmarłego, oczekującego na pogrzeb. Zazwyczaj trumna podczas modlitwy jest otwarta. Różaniec ten odbywa się w przeddzień pochówku, najczęściej uczestniczy w tym wydarzeniu rodzina, ale także bliskie osoby, a także sąsiedzi. Czasem żałobnicy zostają przy zmarłym aż do rana, czuwając. Czas ten jest nazywany „pustą nocą”. 

Różaniec za zmarłego w kaplicy

Różaniec w kaplicy jest równie popularny co różaniec w domu. Rodzina oraz bliscy osoby zmarłej, mogą czuwać, modląc się przy ciele zmarłego w otwartej, bądź zamkniętej trumnie, różnicę stanowi jedynie miejsce odmawiania modlitwy.

Jak odmawiać różaniec za osobę zmarłą?

Wówczas kiedy modlitwa różańcowa za osobę zmarłą jest w dniu powszednim, schemat nie różni się znacznie od codziennego różańca. Różnica polega na dodaniu do schematu różańca części „Wieczny odpoczynek racz im/mu/jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im/mu/jej świeci”. Instrukcję odmawiania różańca można znaleźć pod podanym linkiem https://www.wieczormodlitwy.pl/blog/jak-odmawiac-rozaniec/.

Oto skrócony schemat różańca za zmarłego krok po kroku:

 • „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”;
 • Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”
 • Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen”
 • „Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.” x10;
 • Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”
 • Wieczny odpoczynek racz im/mu/jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im/mu/jej świeci. Niech odpoczywa/ją w pokoju wiecznym. Amen.”
 • następnie wspominamy oraz rozważamy wybraną przez nas różańcową tajemnicę, równocześnie prosząc o zbawienie duszy osoby zmarłej;
 • po każdej wymienionej tajemnicy schemat się powtarza od punktu z modlitwą „Zdrowaś Maryjo…”.

Różaniec za duszę zmarłego – rozważania

Rozważania podczas odmawianego różańca dotyczą życia oraz śmierci Jezusa Chrystusa, oraz Maryi matki, zazwyczaj staramy się, aby dane rozważania przedstawiały krótkie sentencje związane z osobą zmarłą. Mamy 20 tajemnic różańcowych, poniżej ich 4 grupy:

Tajemnice Radosne różańca:

 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice Bolesne różańca:

 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa
 5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Tajemnice Światła różańca:

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Wesele w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice Chwalebne różańca:

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

 Jak się ubrać na różaniec za zmarłego?

Różaniec za zmarłego, tak samo, jak pogrzeb, należy do ważnych uroczystości. W związku z tym często zastanawiamy się, jaki strój wypada na siebie założyć. Bez wątpienia warto postawić na coś skromnego oraz schludnego. Ważną rolę gra tutaj kolorystyka, raczej warto wykluczyć krzykliwe oraz rażące kolory. Powinniśmy postawić na odcienie czerni, granatu oraz odcienie szarości. 

Modlitwa różańcowa ofiarowana za czyśćcowe dusze jest formą wstawiennictwa u Boga za naszych bliskich. Dzięki tej wyjątkowej modlitwie prosimy Wszechmogącego Boga, aby poprowadził bliską nam osobę zmarłą do Niebieskiego Królestwa. Jest to także forma rozmowy ze zmarłymi, stanowi ona także pocieszenie oraz zmienia rozpacz żałobników w nadzieję na zbawienie dla nas i naszych bliskich.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.