19 czerwca 2024


w jakim języku jest Biblia?

W jakich językach została napisana biblia?


Biblia to słowo pochodzenia greckiego, wywodzące swoją etymologię od zwoju papirusu. Jest to zbiór ksiąg spisanych w kilku językach, uznawanych jako natchnione przez samego Boga. Poszczególne części Biblii posiadają różne znaczenie w różnych wyznaniach. Biblia chrześcijańska składa się ze Starego i Nowego Testamentu, Biblia hebrajska natomiast obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne odłamy wiary chrześcijańskiej budują odrębny kanon świętych ksiąg. 

Przeczytaj także: Co to jest biblia?

W jakich językach została napisana biblia?

Wydaje się, że my katolicy wiemy wszystko o Biblii i związanej z nią tradycji. Ale gdyby tak na szerokim forum postawić pytanie w jakich językach napisano biblię, wiele osób zdziwiłoby się, że był to więcej niż jeden język. Tymczasem Biblię pierwotnie napisano w języku:

  • hebrajskim
  • aramejskim
  • greckim, w formie koine 

Wszystkie one traktowane były jako języki uprzywilejowane, uznawane przez żydów i chrześcijan jako natchnione bezpośrednio przez Boga. Chrześcijanie uznają świętość Starego Testamentu, ale największe znaczenie przywiązują do Nowego Testamentu, spisanego historycznie w języku greckim, przynajmniej część, która powstała jeszcze w I w.n.e. Nowy Testament stanowi ewangelia o królestwie bożym oraz zbawieniu głoszonym przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów a także dzieje pierwszych w historii gmin chrześcijańskich. Nowy Testament składa się z 27 ksiąg. 

Ile lat posiada Biblia? 

Zatem jak powstała biblia? Jeszcze do niedawna byliśmy przekonani, że najstarszy dostępny rękopis Starego Testamentu datuje się na rok 1000 przed Chrystusem. W 1947r. w górach Judei, nad Morzem Martwym, w pobliżu osady Qumran, arabski pasterz szukając swoich zagubionych kóz do jednej z napotkanych szczelin wrzucił kamień. Zdziwił go dźwięk jaki usłyszał i następnego dnia wrócił w to samo miejsce. Odnalazł gliniane dzbany i garnki a w nich najstarsze znane zwoje rękopiśmienniczego Starego Testamentu, starsze od znanego rękopisu o kolejne 1000 lat. 

W jakim języku jest Biblia?  

Biblia spisana w języku greckim była w pełni zrozumiała dla Żydów mieszkających w Izraelu jak i dla tych z diaspory. Święta księga w języku greckim była szczególnie potrzebna żydom spoza Ziemi Świętej. 250 lat przed narodzinami Chrystusa Stary Testament przetłumaczono po raz pierwszy z hebrajskiego na grecki. Tą wersją Biblii posługiwano się w greckich synagogach, ale też używali jej chrześcijanie. W konsekwencji przetłumaczono również na grecki Nowy Testament. Do dzisiaj znanych jest co najmniej 5200 greckich rękopisów Nowego Testamentu i to ten język najlepiej weryfikuje trafność tłumaczenia Biblii. 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: