19 czerwca 2024


Bóg

 • Thumbnail for Czy Bóg istnieje? Jakie są dowody na istnienie Boga?

  Czy Bóg istnieje? Jakie są dowody na istnienie Boga?

  Kwestia istnienia Boga jest głębokim zagadnieniem filozoficznym i teologicznym, a dowody na istnienie Boga były przedmiotem wielu debat i refleksji na przestrzeni dziejów. Warto zauważyć,…

 • Thumbnail for Czy Bóg wybacza cudzołóstwo?

  Czy Bóg wybacza cudzołóstwo?

  W chrześcijaństwie, przekonanie o możliwości wybaczenia zależy od indywidualnych przekonań religijnych, interpretacji teologii oraz podejścia do nauki i tradycji kościelnej. Oto, co można powiedzieć ogólnie…

 • Thumbnail for Co Bóg Obiecał Abramowi?

  Co Bóg Obiecał Abramowi?

  fot: Caravaggio, Ofiarowanie Izaaka, ok. 1603, olej na płótnie, Uffizi, Florencja, domena publiczna Bóg zawarł przymierze z Abramem (późniejszym Abrahamem), co zostało opisane w Księdze…

 • Thumbnail for Jak Bóg ocenił swoje dzieło?

  Jak Bóg ocenił swoje dzieło?

  W kontekście chrześcijaństwa, opisującego stworzenie świata przez Boga, ocenę Bożego dzieła można znaleźć w Księdze Rodzaju w Starym Testamencie. W Księdze Rodzaju 1:31 (Biblia Tysiąclecia)…

 • Thumbnail for W ile dni Bóg stworzył świat?

  W ile dni Bóg stworzył świat?

  Według relacji biblijnej w Księdze Rodzaju w Starym Testamencie, Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, a siódmego dnia odpoczął. Opis ten znajduje się w…

 • Thumbnail for Jak ma na imię Bóg?

  Jak ma na imię Bóg?

  W tradycji religii chrześcijańskiej Boga nazywa się różnymi imionami i tytułami, zależnie od kontekstu i aspektów Jego charakteru. Jedno z najważniejszych imion, które Bóg objawił…

 • Thumbnail for Kogo Bóg wystawił na próbę?

  Kogo Bóg wystawił na próbę?

  W Biblii znajdują się różne opowieści o postaciach, które były wystawiane na próby przez Boga. Jedną z najbardziej znanych jest przykład Abrahama, który został wystawiony…

 • Thumbnail for Dlaczego Pan Bóg dał nam Przykazania Boże?

  Dlaczego Pan Bóg dał nam Przykazania Boże?

  Przykazania Boże, znane również jako Dziesięć Przykazań, są fundamentalnymi wskazaniami moralnymi, które według tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej zostały przekazane ludziom przez samego Boga. Główne źródło…

 • Thumbnail for Czy Bóg mnie kocha?

  Czy Bóg mnie kocha?

  W chrześcijaństwie jest głęboko zakorzenione przekonanie, że Bóg jest Bogiem miłości. Chrześcijańskie Pismo Święte wielokrotnie podkreśla miłość Boga do ludzi. Przykładem jest znane zdanie z…

 • Thumbnail for Jak Bóg opiekował się Mojżeszem?

  Jak Bóg opiekował się Mojżeszem?

  Biblijna relacja opisuje, jak Bóg opiekował się Mojżeszem na różnych etapach jego życia. Oto kilka kluczowych momentów: Zbawienie przed utopieniem Kiedy Mojżesz urodził się, faraon…

Ostatnio dodane modlitwy: