19 czerwca 2024


czy Bóg mnie kocha

Czy Bóg mnie kocha?


W chrześcijaństwie jest głęboko zakorzenione przekonanie, że Bóg jest Bogiem miłości. Chrześcijańskie Pismo Święte wielokrotnie podkreśla miłość Boga do ludzi. Przykładem jest znane zdanie z Ewangelii według Jana 3:16 (Biblia Tysiąclecia):

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Rzymianie 8:38-39:

38 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 39 ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Efezjanie 2:4-5:

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

Miłość Boga jest pojęciem wszechogarniającym, obejmującym wszystkich ludzi, bez względu na ich grzechy czy niedoskonałości. W chrześcijaństwie wierni wierzą, że miłość Boga jest bezwarunkowa, stała i niezmienna. Bóg kocha każdego człowieka, bez względu na to, co zrobił, i zawsze pozostaje otwarty na nawrócenie i przyjęcie Jego miłości.

Zrozumienie i doświadczanie tej miłości wymaga osobistego otwarcia się na Boga, akceptacji Jego miłosierdzia i podjęcia decyzji o podążaniu za Jego naukami. W chrześcijaństwie wierni wierzą, że poprzez wiarę, modlitwę i życie zgodne z zasadami chrześcijańskimi, mogą zbliżać się do Boga i doświadczać Jego miłości w coraz głębszy sposób.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: