16 lipca 2024


Jak powstał Bóg

Jak powstał Bóg?


Temat wiary jest często poruszany i wzbudza wiele kontrowersji. O ile osoby mocno wierzące nie borykają się z żadnymi wątpliwościami, o tyle osoby słabej wiary mogą mieć chwilę zwątpienia. W trudnych momentach pojawiają się pytania: Jak powstał Bóg?, skoro Bóg stworzył świat, to kto stworzył Boga? Znalezienie odpowiedzi na te pytania nie jest łatwe, ale nie można ich pozostawić bez odpowiedzi.

Kto stworzył Boga – jak powstał Pan Bóg?

Pytanie, kto stworzył Boga, pojawia się u każdego najczęściej w okresie dorastania, kiedy to na lekcji religii młodzi ludzie zaczynają się zastanawiać, jak powstał Bóg i skąd on się tak naprawdę wziął. Niestety nie zawsze otrzymują odpowiedź na to, jakby nie patrzeć dość proste pytanie. Brak odpowiedzi sprawia, że w młodych ludziach pojawia się coraz więcej wątpliwości, zwątpienia i to właśnie wtedy zaczynają się odsuwać od Boga i Kościoła. A wystarczyłoby na pytanie, Kto stworzył Boga? Odpowiedzieć, że Bóg był zawsze i nikt nie musiał stwarzać Boga. Niejako Bóg nie ma swojego początku, więc też nie ma swojego stwórcy. Bóg zawsze istniał i zawsze będzie istniał. Wszystko inne ma swój początek, zatem ma swojego stwórcę, ale Pan Bóg nie. Wszechświat i wszystko, co w nim jest, zostało stworzone przez Boga. Bóg, którego znamy, jest jedynym prawdziwym Bogiem, doskonałym i świętym, który kocha wszystkich ludzi i chce z nimi utrzymywać relacje. Może dla niektórych to nie jest odpowiedź na pytanie: jak powstał Pan Bóg?, ale nie o tym powinniśmy myśleć. Powinnyśmy być wdzięczni Bogu, że nas – ludzi stworzył na własne podobieństwo. Ludzie mają wolną wolę i sami dokonują własnych wyborów, nie zawsze dobrych. Trzeba jednak pamiętać, że na końcu to Bóg nas będzie sądził według naszych własnych czynów. Biblia to najważniejsza księga, w której znajduje się wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Bogu i Jego woli, gdyż to w niej zawarte jest słowo boże.

Skąd się wziął Bóg?

Wiemy, jak powstawał wszechświat i wszystko, co się w nim znajduje. W Biblii dokładnie jest opisane, jak Bóg stworzył świat. Szczegółowo został opisany każdy dzień i to, co Bóg po kolei robił, ale nic nie ma o tym, kto stworzył Boga. Biblia zawiera wiele informacji o stworzeniu wszechświata, ale o tym, jak powstał Bóg już nie. Wynika to z tego, że Bóg istniał zawsze. Biblia mówi nam, że Bóg jest Duchem, a ci, którzy Go czczą, muszą czcić w duchu i w prawdzie (J 4,24). Bóg nie jest fizyczną istotą, którą możemy zobaczyć naszymi oczami. Jednak czytając Biblię, dowiadujemy się, że Bóg jest doskonały, sprawiedliwy i święty. Bogu przypisuje się również ogromne miłosierdzie, łaskę i dobro. Bóg jest miłością, który w stosunku do ludzi jest niezwykle cierpliwy i nieskory do gniewu. Bóg jest jeden, ale istnieje w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda osoba Trójcy Świętej jest w pełni Bogiem, a Bóg jest tylko jeden.

Zobacz także: Jak wygląda Bóg? 

Jak powstał Bóg według Biblii?

Biblia mówi nam, że Bóg stworzył wszechświat. On go powołał do istnienia. On jest tym, który go podtrzymuje i utrzymuje w ruchu. To On daje życie i jest źródłem wszelkiego życia. Bóg jest również tym, który nas osądza. Jest tym, który pewnego dnia będzie sądził świat w sprawiedliwości. Jest tym, który osądzi każdego człowieka według jego uczynków. Bóg jest również naszym Zbawicielem. Posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł na krzyżu za nasze grzechy. Zrobił to, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i życie wieczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Bogu, najlepszym miejscem, w którym możesz zacząć, jest Biblia. Jest to Jego Słowo i powie ci wszystko, co musisz o Nim wiedzieć.

Biblia mówi, że Bóg to „Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna” (1 Tym. 6:15-16).

Skoro Bóg stworzył świat, to kto stworzył Boga?

Jeśli Bóg stworzył świat, to kto stworzył Boga? To pytanie zadawano w całej historii i do dziś pozostaje ono tajemnicą. Istnieje wiele teorii na temat tego, jak Bóg powstał, ale nikt nie wie tego na pewno. Biblia nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ale mówi, że Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy. Niektórzy ludzie wierzą, że Bóg istniał od zawsze, inni zaś, że został stworzony przez inną istotę. Niezależnie od tego, w co wierzysz, jasne jest, że Bóg jest tajemnicą.

Bóg istniał zawsze i będzie istniał w przyszłości. Wszechmocny Bóg będzie istniał wiecznie. Jeśli bylibyśmy w stanie zrozumieć Boga i pojąć jak powstał Bóg, to On nie byłby Bogiem. Chcąc zrozumieć, jak powstał Pan Bóg, chcemy umniejszyć jego moc i wielkość, upodabniając Boga do ludzi. A to my ludzie zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga. Ludzie doszukują się podobieństwo Boga do ludzi, aby móc zapanować nad jego mocą i wielkością. Bóg jest istotą znacznie większą od ludzi i wszystkiego, co udało mu się stworzyć. Bóg jest wszechmocny i istnieje od zawsze.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.