15 lipca 2024


Abraham wystawiony na próbę przez Boga

Kogo Bóg wystawił na próbę?


W Biblii znajdują się różne opowieści o postaciach, które były wystawiane na próby przez Boga. Jedną z najbardziej znanych jest przykład Abrahama, który został wystawiony na próbę, aby dowiedzieć, czy jest gotów oddać własnego syna, Izaaka, jako ofiarę dla Boga. Ta historia jest opisana w Księdze Rodzaju (Stary Testament) w rozdziale 22, a fragment ten znany jest jako Ofiara Izaaka.

W Księdze Rodzaju 22:1-2 czytamy:

A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – 2 powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria* i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę».

Abraham wykazał się ogromnym posłuszeństwem wobec Boga, przygotowując się nawet do złożenia ofiary swojego ukochanego syna. Jednakże, w ostatnim momencie Bóg zatrzymał Abrahama, dostarczając mu barana jako zastępstwo za Izaaka. Ta opowieść jest interpretowana jako wyraz silnej wiary Abrahama i gotowości do pełnienia woli Bożej nawet w trudnych i bolesnych okolicznościach.

Ponadto, można również wspomnieć o próbach Jakuba, Hioba czy Jezusa Chrystusa, którzy także byli wystawiani na różne próby, zgodnie z narracjami biblijnymi.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.