19 czerwca 2024


Stworzenie świata według Biblii

W ile dni Bóg stworzył świat?


Według relacji biblijnej w Księdze Rodzaju w Starym Testamencie, Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, a siódmego dnia odpoczął. Opis ten znajduje się w Księdze Rodzaju, rozdziałach 1-2. Oto krótka charakteryzacja każdego z dni:

  1. Dzień Pierwszy (Rdz 1:3-5): Stworzenie światła i oddzielenie go od ciemności.
  2. Dzień Drugi (Rdz 1:6-8): Stworzenie przestrzeni atmosferycznej, oddzielenie wód na niebie od wód na ziemi.
  3. Dzień Trzeci (Rdz 1:9-13): Oddzielenie wód na ziemi, powstanie lądu, a także powstanie roślinności.
  4. Dzień Czwarty (Rdz 1:14-19): Stworzenie ciał niebieskich: słońca, księżyca i gwiazd.
  5. Dzień Piąty (Rdz 1:20-23): Stworzenie ryb i ptaków.
  6. Dzień Szósty (Rdz 1:24-31): Stworzenie zwierząt lądowych oraz człowieka jako istoty męsko-żeńskiej na obraz Boży.
  7. Dzień Siódmy (Rdz 2:1-3): Bóg odpoczął, uświęcił dzień jako Sabat.

Warto zaznaczyć, że opis stworzenia w Księdze Rodzaju jest interpretowany przez różne tradycje religijne. Niektórzy traktują te dni jako dosłowne 24-godzinne okresy, inni interpretują je symbolicznie, widząc w tym opisie teologiczne prawdy dotyczące stworzenia i relacji między Bogiem a ludźmi.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: