16 lipca 2024


Cytaty Jana Pawła II (Karola Wojtyły)


Cytaty Jana Pawła II

Jan Paweł II, właśc. Karol Józef Wojtyła, był papieżem Kościoła katolickiego w latach 1978-2005. Jego pontyfikat trwał 27 lat, co jest jednym z najdłuższych w historii Kościoła. Był on pierwszym nie-Włochem na Stolicy Piotrowej od 455 lat. Jan Paweł II był również pierwszym papieżem z Europy Wschodniej oraz pierwszym papieżem, który odwiedził synagogę, meczet i świątynię hinduistyczną. Jego pontyfikat przypadł na trudny okres w historii Europy i świata, ale on sam pozostawił po sobie bogate dziedzictwo nauk i przesłań, które kontynuuje się do dziś. Przedstawimy kilka znanych i pięknych cytatów Jana Pawła II, które pokazują jego myśli i przesłanie.

Cytaty Jana Pawła II o nadziei

„Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”

„Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.”

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

„Powstań, Ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, Ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość i przechowuje dla Ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.”

Cytaty Jana Pawła II do młodzieży

Cytaty Jana Pawła II do młodzieży

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

„Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd biegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.”

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować.”

„Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i kochany.”

„Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko razem.”

„Wyrusz w drogę. Nie zadowalaj się dyskutowaniem; nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania.”

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy.”

„Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą młodością: młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości — również młodością Kościoła.”

Cytaty Jana Pawła II o rodzinie i miłości

„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.”

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.”

„Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś. ”

„Miejcie odwagę żyć dla Miłości.”

“Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.”

“Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.”

“Miłość nie zna granic – rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej.”

„Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.”

“Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.”

“Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.”

„Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.”

Cytaty Jana Pawła II o miłości

“Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”

“Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie na dobre i na złe. Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi.”

„Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.”

„Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.”

“Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.”

“To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.”

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”

„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga.”

„Ostatecznie miłość jest spoiwem wszystkiego.”

„Miłość jest potężniejsza niż śmierć.”

„Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości, i pozbawione nadziei.”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”

„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.”

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.”

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest bardziej samotny.”

„W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością.”


Zobacz także: Cytaty z Biblii – o miłości, rodzinie, przyjaźni i życiu dostępne na naszej stronie!


Cytaty Jana Pawła II o dzieciach

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

„Pragnę… wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny.”

„Troszcząc się o każde dziecko przychodzące na świat i otaczając je czułą i rzetelną opieką, Kościół wypełnia swoje podstawowe posłannictwo.”

„Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości.”

„Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

„Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości. Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie, na wasze rodziny i na cały świat.”

„Spokojne dzieciństwo pozwoli dzieciom patrzeć z ufnością na życie i na dzień jutrzejszy.”


Zobacz także: Cytaty papieża Franciszka


Cytaty i sentencje Jana Pawła II o górach

„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, kontakt z przyrodą daje pogodę ducha.”

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.”

„W górach niknie bezładny zgiełk miasta, panuje cisza bezimiennych przestrzeni, która pozwala człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga”.

„Góry są wyrazistym symbolem wędrówki ducha, powołanego, aby wznosić się z ziemi ku niebu, ku spotkaniu z Bogiem.”

„Góry dają człowiekowi, poprzez zdobywanie wzniesień nieograniczony kontakt z przyrodą – poczucie wewnętrznego wyzwolenia, oczyszczenia, niezależności.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.