16 lipca 2024


Grzech

 • Thumbnail for Czy telekineza to grzech?

  Czy telekineza to grzech?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy telekineza jest grzechem. Z jednej strony, telekineza nie jest wyraźnie zakazana w Piśmie Świętym ani w nauczaniu Kościoła…

 • Thumbnail for Czy mieszkanie bez ślubu jest grzechem?

  Czy mieszkanie bez ślubu jest grzechem?

  W tradycji chrześcijańskiej, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, mieszkające razem bez ślubu może być uznane za niezgodne z zasadami moralnymi. Kościół Katolicki nauczający opiera się…

 • Thumbnail for Grzechy przeciw Duchowi Świętemu – jak brzmią?

  Grzechy przeciw Duchowi Świętemu – jak brzmią?

  Grzechy przeciw/przeciwko Duchowi Świętemu są pojęciem teologicznym w chrześcijaństwie. Biblijne podstawy tego pojęcia znajdują się w Nowym Testamencie, a konkretnie w ewangeliach, gdzie Jezus ostrzega…

 • Thumbnail for Czy rozwód jest grzechem?

  Czy rozwód jest grzechem?

  Jeden z użytkowników naszego portalu wysłał do nas zapytanie o jedno z istotnych i często trudnych pytań, które pojawiają się w życiu wielu osób –…

 • Thumbnail for Czy można modlić się w łóżku?

  Czy można modlić się w łóżku?

  Tak, oczywiście, można modlić się w łóżku. Modlitwa jest komunikacją między wierzącym a Bogiem, i można ją odprawiać w różnych miejscach i sytuacjach. W łóżku…

 • Thumbnail for Czy katolik może mieć tatuaż?

  Czy katolik może mieć tatuaż?

  Kwestia tatuaży w katolickiej doktrynie nie jest jednoznaczna, i opinie na ten temat mogą się różnić w zależności od interpretacji i przekonań duchowych. Kościół katolicki…

 • Thumbnail for Czy wulgaryzmy i przekleństwa to grzech? Czy przeklinanie jest grzechem?

  Czy wulgaryzmy i przekleństwa to grzech? Czy przeklinanie jest grzechem?

  W społeczeństwie, w którym język odgrywa istotną rolę w naszej komunikacji, warto zastanowić się nad etycznymi aspektami naszych słów. Jednym z takich zagadnień jest kwestia…

 • Thumbnail for Grzechy do spowiedzi – Najczęstsze grzechy przy spowiedzi

  Grzechy do spowiedzi – Najczęstsze grzechy przy spowiedzi

  Spowiedź jest ważnym sakramentem dla wielu wiernych w różnych tradycjach religijnych. W ramach tego sakramentu, osoby duchowne lub kapłani udzielają rozgrzeszenia i duchowego wsparcia tym,…

 • Thumbnail for Co to jest grzech?

  Co to jest grzech?

  Grzech to pojęcie, które występuje w wielu religiach. Jest to działanie lub postawa, które jest sprzeczne z określonymi standardami moralnymi lub religijnymi. Grzech często wiąże…

 • Thumbnail for Grzech pierworodny – co to jest? Skutki grzechu pierworodnego

  Grzech pierworodny – co to jest? Skutki grzechu pierworodnego

  W tym artykule, skupimy się na omówieniu grzechu pierworodnego – co to jest, jakie były jego skutki oraz jak wpłynęło to na całą ludzkość. Przeprowadzimy…