19 czerwca 2024


problem masturbacji

Czy masturbacja to grzech?


Definicja

Masturbacja to akt pobudzenia własnych narządów płciowych w celu osiągnięcia przyjemności seksualnej. Jest to zazwyczaj wykonywane przez manipulację genitaliami. Masturbacja jest naturalną i powszechną praktyką wśród ludzi na całym świecie i często jest uważana za normalną część ludzkiej seksualności. Masturbacja może mieć różne formy i być wykonywana z użyciem rąk, przedmiotów lub przy pomocy narządów płciowych.

Stanowisko nauki

Z naukowego punktu widzenia masturbacja powoduje znaczne obniżenie poziomu hormonu stresu, czyli kortyzolu. Przyczynia się do zwiększonej produkcji endorfin, które mają znaczący wpływ na samozadowolenie człowieka. W środowisku medycznym krążą również teorie dotyczące wpływu samozadowolenia na obniżenie ryzyka zachorowania na raka prostaty w przypadku mężczyzn. Zwalcza także problem z bezsennością i cukrzycą. 

Jednak sprawa ta nie dotyczy jedynie mężczyzn. Zdaniem seksuologów aż 60% kobiet dokonuje aktu masturbacji. Badania potwierdzają znacznie niższą zachorowalność na raka macicy, a także zakażenia układu moczowego. Jest to temat bardzo intymny oraz traktowany jako wstydliwy. Samo poczucie wstydu może dać nam wiele do myślenia. W takim razie czy masturbacja to grzech?

Czynność, która według naukowców jest określana środkiem na chandrę, z punktu widzenia Kościoła jest postrzegana jako grzech, zakazany owoc oraz zło.

Masturbacja a nauczanie i stanowisko Kościoła

W katolickiej tradycji, stosunek do masturbacji bazuje na zrozumieniu ludzkiego ciała, miłości małżeńskiej i moralności seksualnej. Kościół katolicki naucza, że masturbacja jest uważana za działanie niezgodne z moralnością, gdyż jest odłączone od naturalnego kontekstu małżeńskiego i miłości małżeńskiej. Nauczanie to zakłada, że stosunek seksualny powinien mieć miejsce w ramach związku małżeńskiego, będąc wyrazem wzajemnej miłości i służąc jednocześnie prokreacji.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego, punkt 2352 wyjaśnia, że „akty samozadowalania są wewnętrznie niemoralne”, a następnie kontynuuje, stwierdzając, że „przynajmniej od czasów św. Augustyna, Kościół uznaje je za sprowadzające na złą drogę”. Jednakże, ważne jest zrozumienie, że przestrzeganie zasad moralnych w obrębie wiary katolickiej jest kwestią indywidualnej decyzji i sumienia.

Czy masturbacja jest grzechem ciężkim?

Grzech ciężki polega na dobrowolnym, a także świadomym łamaniu Bożego prawa, dotyczy on ważnej sfery w życiu człowieka. Taką właśnie sferą, jest sfera intymna. Często to, co przypomina chwilę radości z punktu widzenia człowieka, od strony Kościoła jest postrzegane jako grzech ciężki. Mimo tego, iż instytucja Kościoła nie potrafi wskazać cytatów z Pisma Świętego otwarcie zakazujących samozadowolenia, ich stanowisko jest jednogłośne i nieodwołalne jak do tej pory.

Chrześcijańska etyka nie od dziś jasno wyraża swój sprzeciw wobec samogwałtów wiernych. Ideą Kościoła jest otwarcie się człowieka na relacje międzyludzkie, szczególnie między mężczyzną a kobietą. Odbywanie stosunków z samym sobą odciąga nas od wskazanych wyżej relacji.

Dodatkowo akt masturbacji może nas popchnąć w stronę uzależnienia, czyli kolejnego grzechu popełnianego przez człowieka. 

Istnieją jednak odstępstwa, np. kiedy organizm mężczyzny samoczynnie reaguje, bez celowego ciągu działań. Dochodzi do wytrysku na skutek przypadkowego bodźca. Nie można się tu doszukać grzechu, czy samogwałtu. Możemy mówić o różnych czynnikach, jednakże jeśli mężczyzna świadomie sprowokował swój organizm, wówczas możemy mówić o grzechu. Przykładowo, jeśli człowiek przegląda treści pornograficzne, wówczas nie możemy tutaj wskazać braku celowości takiego działania. Świadomie dąży do popełnienia grzechu. 

Podsumowanie

Z problemem masturbacji pierwszy raz spotykamy się często już w młodzieńczym wieku. Wówczas ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywają rodzice, którzy powinni stanąć na wysokości zadania i zadbać o właściwą edukację dziecka w tym sektorze. W ich rękach leży kwestia pogodzenia biologicznych informacji  z wiarą Kościoła. Temat ten jest często pomijany podczas kazań w kościele.

Dlaczego wobec tego, jako osoby wierzące nadal ulegamy grzechowi masturbacji? Człowiek z natury  jest istotą grzeszną. Jednak jeśli chce żyć w zgodzie z wiarą Kościoła oraz z samym Bogiem, będzie umieć mądrze wykorzystać dar, jakim jest Sakrament Spowiedzi Świętej. Nikt nie twierdzi, że łatwo jest otwarcie przyznać się do takich intymnych czynów, jakimi są akty masturbacji. Jednak jeśli powierzymy swoje życie Bogu, On poprowadzi nas do zbawienia wiecznego u bram Nieba, gdzie zasiada Syn po prawicy Ojca.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: