19 czerwca 2024


grzechy ciężkie

Czym są grzechy ciężkie i kiedy je popełniamy? 


Co to jest grzech ciężki?

Według Kościoła Katolickiego, aby grzech uznać za ciężki, muszą zostać spełnione trzy warunki tj.:

 • poważna materia,
 • pełna świadomość,
 • brak przymusu.

Ich głównym przeznaczeniem jest działanie na niekorzyść miłości Boga oraz samego bliźniego. Znaczna większość popełnianych przez nas grzechów ciężkich może zostać odpuszczona podczas korzystania z sakramentu indywidualnej spowiedzi świętej, w której czasie Bóg za pośrednictwem kapłana odpuszcza nam nasze grzechy. Dzięki spowiedzi człowiek ma możliwość powrotu do stanu łaski uświęcającej. 

Obok grzechów ciężkich mamy, również styczność z grzechami powszednimi, które w mniejszym stopniu naruszają naszą więź z Bogiem. Często są popełniane zupełnie nieświadomie, mimo naszej woli. Podczas trwania mszy świętej występuje etap wyznania powszednich grzechów. Wówczas każdy z osobna w głębi ducha wyznaje swoje grzechy powszednie. Spowiedź powszechna w trakcie mszy świętej jest wystarczająca do odpuszczenia nam tych grzechów.

Jakie są grzechy ciężkie? – lista

Niestety do tej pory nie została stworzona żadna oficjalna lista, która by prezentowała konkretnie wskazane grzechy ciężkie. Istnieje zbyt wiele różnych możliwości interpretacji wydarzeń czy sytuacji, w których znajduje się dany człowiek. Poniżej spróbujemy wskazać przykłady grzechów, które bez wątpienia mogłoby się znaleźć w danym spisie np.: 

 • kradzież,
 • świętokradztwo,
 • zabójstwo i samobójstwo,
 • masturbacja,
 • oszustwo,
 • cudzołóstwo,
 • magia,
 • wróżenie
 • okultyzm,
 • spirytyzm,
 • bluźnierstwo.

Idąc z duchem czasu, lista  grzechów ciężki może zostać powiększona o kilka pozycji, ze względu na pojawiające się nowe możliwości popełniania grzechów. Lista z nowymi grzechami ciężkimi może się kształtować następująco:

 • hormonalna antykoncepcja,
 • korzystanie z wkładek domacicznych antykoncepcyjnych,
 • branie narkotyków, a także handlowanie nimi,
 • in vitro,
 • uprawianie seksu pozamałżeńskiego z osobami innej bądź tej samej płci,
 • oglądanie pornograficznych filmów oraz pornografii dziecięcej,
 • seks z użyciem atrybutów, tj. wibrator lub dmuchana lalka,
 • zoofilia,
 • pedofilia, 
 • handlowanie przez internet np. swoją cnotą,
 • przestępstwa finansowe,
 • szerzenie obraźliwych treści na temat innego człowieka w internecie,
 • defraudacja dokonana, również przez internet czy telefon,
 • neopogaństwo,
 • apostazja,
 • dopuszczanie się zanieczyszczenia środowiska,
 • mobbing w pracy.

Wśród grzechów, występują też takie, za które kapłan może nam odmówić rozgrzeszenia. Mimo tego, że pokutnik wykazuje żal za grzechy oraz pragnie zadośćuczynić. Do takich grzechów ciężkich zaliczają się np.:

 • grzech aborcji: jest ona traktowana przez Kościół jako zabójstwo potomka, rozgrzeszenia może udzielić jedynie biskup,
 • grzech życia w konkubinacie: Kościół nie przewiduje rozgrzeszenia dla osób, które prowadzą razem gospodarstwo domowe, jednak mimo to nie pozostają w związku małżeńskim. Jest to często związane z brakiem możliwości postanowienia poprawy, gdyż przykładowo, gdyby pokutnik chciał postanowić poprawę, musiałby zmienić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania,
 • grzech zabicia swojego dziecka: podobnie jak w przypadku aborcji, rozgrzeszenie taka osoba może uzyskać jedynie od biskupa bądź osoby wyżej od niego postawionej,
 • grzech zabicia drugiego człowieka: odebranie życia jakiejkolwiek istocie jest działaniem niezgodnym z Dekalogiem –  Przykazaniami Bożymi,
 • grzech życia w kolejnym związku, bez wcześniejszego unieważnienia małżeństwa: rozwód nie jest uznawany przez Kościół,
 • grzech apostazji: polega to na oficjalnym porzuceniu wiary, 
 • grzech udzielania rozgrzeszenia oraz odprawiania mszy św. przez osobę bez święceń kapłańskich: rozgrzeszenia może udzielić jedynie biskup,
 • grzech zawarcia małżeństwa przez osobę zakonną lub księdza,
 • grzech wyjawienia tajemnicy spowiedzi przez księdza: wówczas rozgrzeszenia może udzielić tylko papież,
 • grzech świętokradztwa: polega na znieważeniu Najświętszego Sakramentu, przykładowo deptając go, bądź poprzez przyjęcie go bez stanu łaski uświęcającej,
Przeczytaj także: Czy masturbowanie się jest grzechem?

Grzechy ciężkie w małżeństwie

Związek małżeński nie stanowi bezpiecznej przystani dla ludzi od grzechu. Nadal jesteśmy wystawiani na próbę, borykamy się z wieloma pokusami w codziennym życiu. Na listę najczęstszych grzechów w małżeństwie składają się częściowo już wcześniej wymienione grzechy ciężkie. Jednym z nich jest zdrada współmałżonka z osobą przeciwnej lub tej samej płci. Do grzechów ciężkich w małżeństwie zaliczana jest także stosowana hormonalna antykoncepcja, jeśli do jej stosowania nie zmusza nas  choroba małżonka. To samo dotyczy wkładek domacicznych, wchodząc w związek małżeński mąż i żona deklarują, iż współżycie będzie motywowane jedynie chęcią spłodzenia potomstwa, wobec tego wcześniej wymienione sposoby antykoncepcji trafiły na listę grzechów ciężkich.Według Kościoła do listy grzechów należy także zaliczyć zabieg in vitro, jako nienaturalny i eksperymentalny sposób stworzenia człowieka. Życie w kolejnym cywilnym małżeństwie jest uznawane za grzech, ponieważ nie unieważnia ono kościelnego ślubu. Instytucja Kościoła nigdy nie była i prawdopodobnie nigdy nie będzie skłonna zaakceptować rozwodów.

Pomimo tego, że człowiek jest istotą grzeszną, Bóg zawsze na nas czeka z otwartymi ramionami. Po to dał nam dar Sakramentu Pojednania, abyśmy mimo naszej grzeszności zawsze mogli do niego wrócić z pokorą. W życiu codziennym będziemy mierzyć się z pokusami świata. Jednak ważne jest, aby potrafić znaleźć złoty środek na to, jak godnie kroczyć przez życie w zgodzie z Bogiem, pozostając przy tym sobą.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: