16 lipca 2024


grzechy lekkie

Czym są grzechy lekkie?


Przygotowując rachunek sumienia przed przystąpieniem do Sakramentu Spowiedzi Świętej, często zadajemy sobie pytanie, jak rozróżnić czy popełniłem grzech ciężki (śmiertelny) czy lekki (powszedni). Otóż ma to wpływ na to, czy będę mieć możliwość przeżywania w pełni mszy świętej oraz, czy będę w stanie zjednoczyć się z Chrystusem w Sakramencie Komunii Świętej. 

W rozróżnieniu rodzaju popełnionych grzechów pomóc mogą duszpasterskie wskazówki:

Grzechy ciężkie jakie to?

Śmiertelne grzechy są to te, które popełniliśmy w pełni świadomie, dobrowolnie i dotyczyły ciężkiej materii, ich konsekwencją jest zerwanie stanu łaski uświęcającej. Czego konsekwencją jest brak możliwości przystąpienia do Komunii Świętej. Jeśli jednak mimo świadomości popełnienia grzechu ciężkiego przystąpimy do Komunii Świętej, będzie to wówczas Komunia Świętokradcza, w konsekwencji popełnimy kolejny grzech ciężki i tym samym uchylimy drzwi dla szatana.

Grzechy lekkie jakie to?

Powszednie grzechy to te niepopełnione w pełni swojej woli. Dotyczą one materii lekkiej. Popełnienie tych grzechów nie odbiera stanu łaski uświęcającej, czyli nie zrywa naszej jedności z Panem Bogiem. Po popełnieniu grzechów powszednich możemy przystąpić do Komunii Świętej.

Katechizm Katolickiego Kościoła wskazuje, że materię ciężką ujmuje 10 Przykazań Bożych. Ciężka materia dotyczy złych czynności, w wyniku których druga osoba nieodwracalnie traci coś wartościowego, bądź traci życie duchowe czy fizyczne.

W jaki sposób zgładzić grzech lekki bądź ciężki?

 1. Od grzechu ciężkiego może nas tylko uwolnić spowiedź polegająca na spotkaniu ze spowiednikiem, czyli ta w konfesjonale, przed którą zwykle prosimy o wybaczenie w modlitwie przed spowiedzią. W wyjątkowych sytuacjach może dojść do zgładzenia grzechu śmiertelnego poprzez chrzest lub męczeństwo, natomiast w przypadku zagrożenia życia grzech zgładzić możemy za pomocą osobistego aktu żalu, bądź poprzez absolucję udzieloną nam przez kapłana.
 2. Od grzechu lekkiego może nas oswobodzić akt pokuty występujący na początku mszy świętej, uważne słuchanie Bożego Słowa oraz przystąpienie do Komunii Świętej. 

Grzech lekki a komunia święta

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, grzech lekki nie wpływa na zerwanie naszej więzi z Panem Bogiem, wobec czego nadal pozostajemy w stanie łaski uświęcającej, a co za tym idzie, możemy przystąpić do Sakramentu Komunii Świętej.

Grzechy lekkie w małżeństwie 

Jednym z grzechów materii lekkiej w małżeństwie może być zrzucanie obowiązków na drugą osobę. Brak działa w zgodzie ze współmałżonkiem w sferze seksualnego współżycia. Może to dotyczyć dwóch kwestii, takich jak narzucanie współżycia, bądź zaniedbywanie współżycia, może to popychać współmałżonka do grzechu materii ciężkiej, czyli cudzołóstwa. 

Co to jest grzech lekki? – definicja dla dzieci

Dzieci już w szkole są edukowane w tematyce grzechu. Szkoła, jak i rodzice, chcąc przyswoić dziecku wiedzę na temat grzechu, posiłkują się Małym Katechizmem Kościoła katolickiego, który grzech lekki przedstawia następująco:

”Grzech lekki, czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych
lub kościelnych w małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome
i dobrowolne. „

Dziesięć przykazań Bożych:

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Pięć przykazań Kościelnych:

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Grzechy lekkie lista

Jedyna wyznaczona lista grzechów to 7 grzechów głównych. Nie zawiera ona jedynie grzechów lekkich czy też grzechów ciężkich. O tym, jaki grzech popełniliśmy, decyduje to, czy podczas popełniania grzechu byliśmy w pełni świadomi swojego postępowania oraz, czy popełniliśmy go w ciężkiej materii.

Lista 7 grzechów głównych:

 1. pycha,
 2. chciwość,
 3. nieczystość,
 4. zazdrość,
 5. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
 6. gniew,
 7. lenistwo.

Grzechy lekkie przykłady:

 1. lenistwo,
 2. zatajenie prawdy,
 3. zapomnienie o modlitwie,
 4. uniesienie się gniewem,
 5. wdanie się w sprzeczkę.

Ku rozczarowaniu wielu osób poszukujących jasnych odpowiedzi, dotyczących określenia stopnia zaawansowania popełnionego grzechu, nie powstała sztywna lista z wytypowanymi grzechami lekkimi. Powyżej wymienione grzechy, to jedynie przykłady. Lista ta może być o wiele dłuższa, w zależności od sytuacji, w jakiej został popełniony dany grzech, istotnym też jest materia, w jakiej został popełniony oraz to czy osoba była w pełni świadoma swojego działania. Należy jednak pamiętać, iż nie tylko grzechy ciężkie mogą prowadzić do pogorszenia naszej jedności z Bogiem, grzechy powszednie również pozostawiają ślad na naszej relacji ze Zbawicielem. Ważna jest świadomość popełnianych uczynków oraz dążenie do zadośćuczynienia, oraz naszej poprawy.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.