16 lipca 2024


Grzech nieczystości

Grzech nieczystości – czym jest? Jakie są grzechy nieczystości?


Niespokojne i pełne konfliktów czasy, w których przyszło Nam funkcjonować, na każdym niemal rogu oferują pokusy, stanowiące podwalinę do rozważań i debat. Mają one pomóc w odkryciu, czym tak naprawdę jest grzech i w jakich rodzajach, oraz formach występuje. Najgłośniejsza jego wersja – grzech nieczystości jest tematem do rozmyślań, wzbudzającym kontrowersje i spory między wierzącymi a Kościołem.

O grzechu nieczystości słów kilka…

Zaczynając wywód nad owym rodzajem grzechu, musimy w skrócie ukazać, czym teoretycznie, według definicji tak naprawdę jest. Otóż najprościej mówiąc, grzech nieczystości, w tym szczególnie sama nieczystość jest jednym z siedmiu grzechów głównych. Według Ewangelii św. Marka; „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym”. Szczególnie mowa tutaj o złych myślach, nierządzie, cudzołóstwie, kradzieży, zabójstwie, ludzkiej chciwości i zawiści, obelgach kierowanych w stronę drugiej osoby, pychy i umyślnej głupoty. Najbardziej kontrowersyjnym z listy grzechów nieczystości, który od kilku dobrych lat sumiennie dzieli Katolików na dwa kłócące się ze sobą obozy jest seks przedmałżeński. Ten propagowany przez Kościół Katolicki występek, zaliczany jest do ciężkiego grzechu nieczystości, który zdaniem wielu duchownych, prowadzi do zguby moralnej, gdyż zamiast bliźniego, widzimy w drugim człowieku jedynie obiekt pożądania seksualnego, który winien nas zaspokoić. Idąc tym tropem, można zauważyć, iż każda forma zaspokajania swoich seksualnych żądz, czy pragnień będzie ostatecznie owym grzechem, z którego winno się czym prędzej wyspowiadać, żałując tym samym faktu jego popełnienia.

Jakie są grzechy nieczystości? Lista

Spowiedź z grzechu nieczystości, z tego co udało nam się ustalić powinna odbyć się jak najszybciej, po jego popełnieniu. Do wykroczeń, czyli grzechu nieczystości, wymagających wizyty w konfesjonale zalicza się przede wszystkim:

  • masturbację i wszelki autoerotyzm,
  • oglądanie filmów pornograficznych,
  • seks w związku nieformalnym (bez sakramentu małżeństwa),
  • seks małżeński z wykorzystaniem antykoncepcji.

Prócz powyższych czynów, dających niepodważalnie chwile pozytywnych uniesień, istnieją też inne przykłady grzechów nieczystości, o których należy wspomnieć w trakcie spowiedzi świętej. Jest to przede wszystkim ubliżanie drugiej osobie i kierowanie w jej stronę obraźliwych obelg, stosowanie umniejszających komentarzy w kierunku drugiego człowieka, zazdrość w momencie gdy ktoś wszedł w posiadanie „czegoś lepszego od nas”, a nawet złe myśli, gromadzące się w głowie i planowanie zemsty na bliźnim – sam fakt myślenia o tym też jest grzechem! Nieczystością będzie także kradzież, wynikająca z zazdrości i pychy, oraz zabójstwo wiążące się z np. szeroko pojętą zazdrością – tutaj, według przeprowadzonego researchu i osobistej wiedzy związanej z wiarą i wyznaniem, może być już nieco ciężej z uzyskaniem rozgrzeszenia i przebaczenia. 

Przeczytaj także: Czy masturbacja to grzech?

Czy Bóg wybacza grzech nieczystości?

Rozmyślając nad całym zagadnieniem nieczystości i grzechów z nią związanych, nasuwa się powiedzenie; „Tylko Święci nie grzeszą”, zasłyszane kiedyś od księdza na lekcji religii. To dowodzi temu, iż nikt nie jest nieomylny, a popełnionych czynów nie wolno się bać, a tym bardziej zatajać, lecz z pełną pokorą wziąć za nie odpowiedzialność i dążyć do rozgrzeszenia. Rozgrzeszenie z popełnionego grzechu nieczystości jest jak najbardziej możliwe, o tyle o ile będą to grzechy lekkie, czyli takie, w których miłość do Boga i bliźniego nie domaga, ale nie została ostatecznie zaprzeczona. Nieco skomplikowana sytuacja będzie w przypadku, kiedy popełniony czyn definiuje grzechy ciężkie. Co prawda, śmierć Jezusa na krzyżu miała być odkupieniem naszych win i umożliwia uzyskanie wybaczenia od Boga, jednak komplikacje pojawiają się wtedy, gdy prócz Ojca sądzą nas nieco bardziej przy ziemskie organy; policja, prokuratura i sądy. Popełnienie samobójstwa, czy zabicie drugiego człowieka, to najtrudniejsze z możliwych grzechy, których proces wybaczenia i uzyskania łaski od Boga trwa dłużej niż zazwyczaj. Zgodnie z wiarą Kościoła, wybawienie i przebaczenie od Pana otrzymujemy do momentu, w którym uznajemy Chrystusa jako swego Pana. Tak więc bez obaw, grzech nieczystości prędzej, bądź później zostanie Wam wybaczony.

Pokuta w związku z popełnioną nieczystością.

W sakramencie pokuty i przebaczeniu grzechów, najważniejszym elementem jest żałowanie za grzechy i postanowienie poprawy. Narzucona przez Księdza w konfesjonale modlitwa, ułatwiająca uzyskać przebaczenie, to tylko jeden z elementów, aby zostać rozgrzeszonym z popełnionych występków. Oprócz tego istotnym jest żal za grzechy, jaki w sobie nosimy i pragnienie polepszenia swego zachowania tak, by w jak największym stopniu zniwelować prawdopodobieństwo powtórzenia danego czynu. Dużą rolę gra tutaj rachunek sumienia, który pomoże w zbawieniu, a codzienna modlitwa i częsty udział w Eucharystii wesprze nas ode złego. Najskuteczniejszą pokutą jest moment, w którym zrozumiemy, co zostało zrobione źle, przeanalizujemy sedno sprawy i więcej nie popełnimy ów grzechu – wtedy można uznać, iż miała ona sens.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.