19 czerwca 2024


Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu – jak brzmią?


Grzechy przeciw/przeciwko Duchowi Świętemu są pojęciem teologicznym w chrześcijaństwie. Biblijne podstawy tego pojęcia znajdują się w Nowym Testamencie, a konkretnie w ewangeliach, gdzie Jezus ostrzega przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Jednak Biblia nie dostarcza szczegółowego wykazu grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. To, co wiadomo, opiera się na interpretacjach i nauczaniu różnych tradycji chrześcijańskich.

W Nowym Testamencie, w ewangeliach Mateusza (12:31-32), Marka (3:28-29) i Łukasza (12:10), Jezus ostrzega przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Jego słowa różnią się w nieco różnych kontekstach, ale ogólna idea jest taka, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem nieprzebaczalnym.

Mt 12,31-32

Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.

Mk 3,28-29

Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego».

Łk 12,10

Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.

Według tradycji chrześcijańskiej i teologii, grzech przeciw Duchowi Świętemu obejmuje trwałe odrzucenie działania Ducha Świętego w przekonywaniu człowieka do zbawienia poprzez Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, jest to uporczywe i trwałe odrzucenie zbawienia oferowanego przez Boga przez Jezusa, pomimo przekonywań Ducha Świętego.

Wielu teologów uznaje, że to ostrzeżenie Jezusa ma na myśli uporczywe, zatwardziałe odrzucenie zbawienia, odmowę nawrócenia i przyjęcia Bożego przebaczenia. Jednak interpretacja i zrozumienie tego grzechu mogą się różnić w zależności od konkretnej tradycji chrześcijańskiej czy teologicznej. Warto również podkreślić, że podejście do tego zagadnienia może być zróżnicowane w różnych nurtach chrześcijaństwa.

Lista grzechów przeciw Duchowi Świętego

W teologii chrześcijańskiej nie istnieje konkretna lista jednoznacznie zdefiniowanych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Jednakże, w oparciu o nauczanie biblijne i tradycję teologiczną, grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest zazwyczaj rozumiany jako uporczywe odrzucenie działania Ducha Świętego, szczególnie w kontekście Jego roli w nawoływaniu do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Oto kilka kategorii grzechów, które są często kojarzone z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu:

 1. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu:
  • Biblia ostrzega przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu jako grzechem nieprzebaczalnym.
 2. Trwałe odrzucenie Bożego przebaczenia:
  • Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest utożsamiany z uporczywym odrzuceniem możliwości nawrócenia i przyjęcia Bożego przebaczenia.
 3. Twardość serca i upór w grzechu:
  • Odrzucenie przekonań i nawoływań Ducha Świętego, które prowadzą do nawrócenia, może być uważane za grzech przeciwko Niemu.
 4. Brak wiary w Jezusa Chrystusa:
  • Odrzucenie wiary w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, którą Duch Święty dąży przekazać, może być uznane za grzech przeciwko Niemu.

Ważne jest zauważenie, że interpretacja i zrozumienie grzechów przeciwko Duchowi Świętemu mogą się różnić w zależności od tradycji chrześcijańskiej oraz konkretnego nauczania teologicznego. Kościoły chrześcijańskie mają różne podejścia do tego zagadnienia, i niektóre z nich mogą bardziej akcentować aspekty moralne, podczas gdy inne skupiają się na aspektach duchowych czy teologicznych. W każdym razie, grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest rozumiany jako poważne odrzucenie Bożej łaski i możliwości zbawienia.


Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu – modlitwa Jana Pawła II

Musimy o tym pamiętać i uznać to za prawdę objawioną rozpatrując grzechy przeciw Duchowi Świętemu. W nauczaniu Kościoła wyróżniamy ich sześć:

 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże,
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże,
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień,
 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: