15 lipca 2024


Czy Jezus była cieślą

Kim z zawodu był Jezus Chrystus? Czy Jezus był cieślą?


Zawód Jezusa jako cieślę nie znajduje bezpośredniego potwierdzenia w Nowym Testamencie, to tradycyjnie przypisuje mu się tę profesję na podstawie fragmentów Ewangelii, zwłaszcza tych, które opisują go jako „syna cieśli” (por. Mateusza 13:55, Marek 6:3).

W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza 13:55, ludzie pytają o Jezusa: „Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?  Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?” Podobnie w Ewangelii Marka 6:3, pytają: „Czy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czy Jego siostry nie mieszkają wśród nas? I stopniowo odwracali się od Niego.” Z tych wersetów wynika, że Jezus był powszechnie uznawany za syna cieśli.

Jednak warto zauważyć, że w tym kontekście słowo „cieśla” może mieć szersze znaczenie. Niektórzy teologowie wskazują, że w czasach Jezusa zawód cieśli mógł obejmować różne umiejętności rzemieślnicze, takie jak prace z drewnem, kamieniem czy metalem. Dlatego też, choć tradycyjnie mówi się, że Jezus był cieślą, niektórzy preferują bardziej ogólny termin „rzemieślnik” lub „robotnik” dla lepszego zrozumienia jego potencjalnych umiejętności.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.