19 czerwca 2024


Czy Jezus miał rodzeństwo

Czy Jezus miał braci i siostry (rodzeństwo)?


Kwestia, czy Jezus miał rodzeństwo, budzi różne interpretacje w teologii i interpretacji biblijnej. W tradycji katolickiej i większości chrześcijańskich tradycji, nauczanie głosi, że Jezus nie miał biologicznych rodzeństwa.

W Ewangeliach Nowego Testamentu istnieją wzmianki o „braciach” i „siostrach” Jezusa. Na przykład, w Ewangelii Marka 6:3 czytamy: „Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?”.

Istnieją różne interpretacje tych wersetów. W jednej z interpretacji, wspieranej przez niektóre tradycje chrześcijańskie, „bracia” i „siosty” mogą oznaczać krewnych lub osoby z szerszego kręgu rodziny, a nie biologicznych braci i sióstr Jezusa. Ta interpretacja jest przyjęta w katolickiej tradycji, która nauczają, że Jezus był jedynym synem Maryi, a „bracia” i „siosty” byli jego krewnymi.

W tradycji katolickiej istnieje przekonanie o niepokalanym poczęciu Maryi, co oznacza, że Maryja była dziewicą przed, w trakcie i po narodzeniu Jezusa. Ta doktryna została uznana na podstawie katolickiego nauczania, które wierzy, że Jezus miał jedynie boskie pochodzenie, a Maryja pozostała dziewicą przez całe swoje życie.

Jednakże, istnieją również inne tradycje chrześcijańskie, które interpretują te wersety jako wskazanie na biologiczne rodzeństwo Jezusa. Te tradycje wierzą, że Maryja miała inne dzieci po narodzeniu Jezusa.

Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie wyznania chrześcijańskie podzielają tę interpretację. Niektóre tradycje chrześcijańskie interpretują te wersety jako wskazanie na biologiczne rodzeństwo Jezusa, a nie jedynie na krewnych. Ostatecznie, kwestia ta nadal pozostaje przedmiotem dyskusji w teologii i różni się w zależności od interpretacji i przekonań danego wyznania.

Przeczytaj także:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: