15 lipca 2024


Czy Jezus urodził się w stajni

Czy Jezus urodził się w stajni?


Opis urodzenia Jezusa w Nowym Testamencie wskazuje, że narodził się w Betlejem, ale nie ma jednoznacznej informacji o tym, czy urodził się dokładnie w stajni. Ewangelia Łukasza wspomina, że Maryja położyła Dzieciątko w żłobie po Jego narodzeniu (Łukasza 2:7).

Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Żłóbek, czyli miejsce dla pasącego się bydła, sugeruje, że miejsce to mogło być związane z zagrodą dla zwierząt, co jest interpretowane jako stajnia.

Ewangelia Mateusza natomiast nie wspomina o żłobie, ale odnosi się do Jezusa jako „Dziecko” w domu (Mateusza 2:11), co może sugerować, że narodziny miały miejsce w domu, a nie w stajni.

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Zatem, choć tradycja często przedstawia narodziny Jezusa w stajni, bezpośrednie teksty biblijne są nieco bardziej subtelne i nie dostarczają jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii. Interpretacja związana z narodzeniem w stajni jest jednak głęboko zakorzeniona w ikonografii i kulturze chrześcijańskiej.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.