16 lipca 2024


Dlaczego Judasz zdradził Jezusa

Dlaczego Judasz zdradził Jezusa?


Za co Judasz zdradził Jezusa?

Motywy zdrady Judasza są opisane w Nowym Testamencie, ale same Ewangelie nie dostarczają jednoznacznych informacji na ten temat. W Ewangelii Mateusza (26:14-16), czytamy, że Judasz przyszedł do arcykapłanów z propozycją zdrady w zamian za trzydzieści srebrników. Oto fragment:

14 Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów 15 i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. 16 Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

W Ewangelii Marka (14:10-11) również znajdujemy informacje o motywach zdrady Judasza:

10 Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać. 11 Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak by Go wydać.

Ewangelia według Jana wskazuje, że Szatan wszedł w Judasza, skłaniając go do zdrady (J 13:27). W tym kontekście zdrada może być postrzegana jako działanie nieczystych sił duchowych.

 A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej!».

Niektórzy teologowie sugerują, że Judasz mógł mieć błędne oczekiwania co do roli Mesjasza. Możliwe, że spodziewał się, iż Jezus ustanowi królestwo ziemskie, a zamiast tego Jezus skoncentrował się na duchowym królestwie.

Ważne jest zauważenie, że choć istnieją teorie i spekulacje, to intencje Judasza nie są jednoznacznie przedstawione w Biblii. Ponadto, wielu teologów podkreśla, że zdrada Judasza była częścią planu Bożego, a niezależnie od motywacji Judasza, Bóg mógł wykorzystać tę sytuację do realizacji zbawczego planu przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.


Jak Judasz zdradził Pana Jezusa?

Zdrada Judasza opisana jest w Nowym Testamencie, szczególnie w Ewangeliach, jako zdrada przy użyciu pocałunku. Według opowieści biblijnej, Judasz zdradził Jezusa poprzez uzgodniony sygnał z arcykapłanami i starszymi ludu. W Ewangelii Mateusza (26:47-50) czytamy:

A gdy On jeszcze mówił, oto Judasz, jeden z Dwunastu, przyszedł, a z nim tłum z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. A zdrajca im dał znamienne hasło: 'Kogo pocałuję, Ten to jest; Jego schwytajcie’. I natychmiast podszedł do Jezusa, rzekł: «Witaj, Rabbi!» – i Go pocałował.

Pocałunek miał być znanym sygnałem dla żołnierzy, którzy mieli aresztować Jezusa. Jest to jedno z najbardziej znanych i symbolicznych wydarzeń w opisie zdrady Judasza. Pocałunek, będący aktem pozornie przyjacielskim, stał się narzędziem zdrady i przekazania Jezusa w ręce jego prześladowców.

Inne Ewangelie, takie jak Ewangelia Marka (14:43-46) i Ewangelia Łukasza (22:47-48), również opisują to wydarzenie, podkreślając doniosłość pocałunku jako znaku zdrady i momentu aresztowania Jezusa.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.