19 czerwca 2024


Jordania

Gdzie odbył się chrzest Pana Jezusa?


Według Nowego Testamentu, chrzest Jezusa odbył się w Jordanie. Najbardziej znanym opisem tego wydarzenia znajduje się w Ewangelii według Mateusza, Marka i Łukasza.

Ewangelia Mateusza (Mateusza 3:13-17) opisuje, że Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby zostać ochrzczony w Jordanie. Kiedy Jezus został zanurzony w wodzie, Duch Święty zstąpił na Niego w postaci gołębicy, a z nieba rozległ się głos mówiący: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

Ewangelia Marka (Marka 1:9-11) również opisuje to wydarzenie w podobny sposób, podkreślając zstąpienie Ducha Świętego i słowa Boga Ojca.

Ewangelia Łukasza (Łukasza 3:21-22) również przedstawia chrzest Jezusa w Jordanie, z dodatkowym szczegółem, że gdy Jezus modlił się po chrzcie, otworzyło się niebo, a Duch Święty zstąpił w postaci cielesnej, podobnej do gołębicy.

Chrzest Jezusa w Jordanie jest uważany za ważne wydarzenie w Jego życiu publicznym, symbolizujące początek Jego misji i objawienie Jego boskości.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: