19 czerwca 2024


ogród oliwny

Gdzie pojmano Jezusa?


Jezusa pojmano w Ogrodzie Oliwnym w Jerozolimie. To wydarzenie jest opisane w Nowym Testamencie, zarówno w Ewangeliach synoptycznych (Mateusza, Marka, Łukasza) jak i w Ewangelii Jana.

Według Ewangelii Mateusza (26:47-50):

47 Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 48 Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». 49 Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. 50 A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go.

Ewangelia Marka (14:43-46) i Ewangelia Łukasza (22:47-48) również opisują to wydarzenie, podkreślając, że Judasz zdradził Jezusa pocałunkiem, a następnie żołnierze aresztowali Go.

Ewangelia Jana (18:2-12) przedstawia to wydarzenie nieco inaczej, opisując Jezusa jako idącego z uczniami do ogrodu, gdzie został pojmany. W tym opisie również zawarty jest moment zdrady Judasza.

Ogółem, wszystkie cztery Ewangelie podają, że Jezusa pojmano w Ogrodzie Oliwnym w związku z zdradą dokonaną przez Judasza Iskariotę.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: