19 czerwca 2024


Gdzie umarł Jezus

Gdzie umarł Jezus?


Według Ewangelii, Jezus umarł na krzyżu na wzgórzu Golgota (znane także jako Wzgórze Czaszek) poza murami starożytnego miasta Jerozolimy. Golgota było miejscem, gdzie przeprowadzano egzekucje poprzez ukrzyżowanie, a Jezus został ukrzyżowany tam w czasie wydarzeń pasyjnych.

Ewangelie opisują, że Jezus został zabrany z krzyża po swojej śmierci przez Józefa z Arymatei, bogatego ucznia, który umieścił Jego ciało w nowej grocie, która była wydrążona w skale. Grota ta znajdowała się w ogrodzie blisko Golgoty. Grota była częścią ogrodu i znana jest jako Grób Jezusa lub Grób Święty.

Miejsce, gdzie Jezus umarł i został pochowany, jest dzisiaj znane jako Bazylika Grobu Świętego (Church of the Holy Sepulchre) i jest uznawane przez wielu chrześcijan za święte miejsce pielgrzymkowe w Jerozolimie. To miejsce pielgrzymkowe dla chrześcijan, które jest uważane za miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, złożony do grobu i zmartwychwstał.

Warto zaznaczyć, że dokładne położenie Golgoty i Grobu Świętego jest przedmiotem dyskusji i interpretacji. Istnieje również inna lokalizacja, znana jako Grób Ogrodu, która również jest uważana przez niektórych za możliwe miejsce pochówku Jezusa. Jednak tradycyjnie przyjmuje się, że Bazylika Grobu Świętego jest miejscem, gdzie miał miejsce Jego śmierć i pochówek.

Przeczytaj także:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: