19 czerwca 2024


Gdzie urodził się Jezus

Gdzie urodził się Jezus?


Tradycja chrześcijańska przyjmuje datę narodzin Jezusa jako 25 grudnia. Niemniej jednak wciąż trwają spory dotyczące rzeczywistej daty oraz miejsca narodzin Mesjasza. W Ziemi Świętej znajdują się bowiem dwie miejscowości o nazwie Betlejem. 

Gdzie urodził się Jezus?

Miejsce, gdzie urodził się Jezus Chrystus to Betlejem, miasto, do którego każdego roku przybywają miliony pielgrzymów. Jednak na mapie Ziemi Świętej widnieją dwie miejscowości o nazwie Betlejem. Niedaleko od Jerozolimy znajduje się Betlejem zwane Judzkim (Palestyna), traktowane jako miejsce narodzin Jezusa Chrystusa. Znajdująca się tam grota powszechnie uznawana jest za miejsce narodzin, ze względu na zapisy św. Marka i św. Łukasza. W IV wieku wniesiono tam Bazylikę Narodzenia Pańskiego, a miejsce zostało otoczone kultem. 

Niemniej jednak na północ od Izraela znajduje się kolejna osada nazywana Betlejem, położona niedaleko miasta Nazaret. Powszechnie nazywana jest Betlejem Galilejskim. Analizując dane zawarte w Nowym Testamencie, niektórzy badacze utrzymują, że to właśnie miejsce narodzin Jezusa. Dowodzić ma temu bliskość Nazaretu, miejsca wielokrotnie wymienianego w Piśmie Świętym. 

Miejsce, w którym narodził się Jezus
Miejsce, w którym narodził się Jezus. Zdjęcie: Antoine Taveneaux (Wikimedia Commons)

Dyskusje na temat miejsca narodzin wciąż trwają 

Betlejem Judzkie nazywane jest również Miastem Dawida. Według znawców Pisma święci Marek oraz Łukasz symbolicznie nazwali je miejscem narodzin, aby nawiązać do rodowodu Mesjasza, który wywodził się z rodu Dawida. Wówczas byłoby to zgodne z tekstem przekazywanym przez Stary Testament. Co więcej, brak jest jednoznacznych dowodów, które świadczyłyby o istnieniu Betlejem Judzkiego przed narodzinami Chrystusa. Za rzeczywistym miejscem narodzin Jezusa przemawia również odległość. Według słów zapisanych w Piśmie Maryja podróżowała na osiołku z Nazaretu do Betlejem. Teoretycznie łatwiej byłoby pokonać mniejszą odległość, a Nazaret od Betlejem Galilejskiego dzieli siedem kilometrów, od Judzkiego natomiast – ok. 150 km.


Zobacz także – Gdzie mieszkał Pan Jezus?


Czy Jezus rzeczywiście urodził się w grudniu?

To jeden z najczęściej powielanych mitów. Dokładna data narodzin Pana Jezusa wciąż jest tematem dyskusji historyków i religioznawców. Przyjmuje się, że data 25 grudnia została przyjęta umownie. Kościół rzymskokatolicki zatwierdził tę datę, gdyż dzień ten poprzedza przesilenie zimowe. W Rzymie świętowano wówczas Saturnalia, wydarzenie powiązane z Saturnem, bogiem rolnictwa i urodzaju. Historycy wskazują, że pogańskie święto zastąpiono znanym nam dziś Bożym Narodzeniem. W Piśmie Świętym brak jest informacji, które wskazywałyby na datę lub chociażby porę roku. Dlatego obecna data została ustanowiona umownie. 

Kwestią sporną jest również sam rok narodzin. Niektórzy naukowcy za datę wskazują 6 lub 4 r. p.n.e. Przeanalizowano je na podstawie historii króla Heroda, który rzeczywiście był postacią historyczną. Inny rok wskazują natomiast osoby powołujące się na astronomii. Z historią narodzin Jezusa powiązane jest zjawisko wystąpienia tzw. Gwiazdy Betlejemskiej. W tym kontekście mówi się o koniunkcji Jowisza i Saturna, która miała miejsce w 7 r. p.n.e. aż trzykrotnie: 29 maja, 30 września i 5 grudnia.

Zarówno miejsce, jak i data urodzenia Jezusa pozostają kwestią sporną w środowisku naukowym. Badacze od setek lat dyskutują na temat przyjścia na świat Jezusa. Nie ustalono jednak, które Betlejem rzeczywiście było miejscem narodzin. Pielgrzymi odwiedzają zazwyczaj Betlejem Judzkie właśnie ze względu na powstałą Bazylikę Narodzenia Pańskiego. 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: