19 czerwca 2024


biczowanie pana Jezusa

Ile razy Jezus był biczowany?


Nowy Testament opisuje biczowanie Jezusa w związku z jego Męką Pańską, która poprzedziła ukrzyżowanie. Jednakże, konkretne liczby uderzeń lub ilość razy, jaką Jezus był biczowany, nie są dokładnie podane w Ewangeliach.

W Ewangelii Mateusza (27:26) czytamy:

„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.”

W Ewangelii Marka (15:15) także znajdujemy informację o biczowaniu:

„Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.”

Ewangelia Jana (19:1-3) opisuje, że żołnierze skręcili koronę cierniową, postawili ją na głowie Jezusa i biczowali Go. Jednakże, ponownie, dokładna liczba uderzeń nie jest podana.

Biczowanie było okrutną i bolesną formą kary, a opis Męki Pańskiej koncentruje się na znaczeniu teologicznym tych wydarzeń, bardziej niż na szczegółach fizycznych.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: