19 czerwca 2024


Jak wyglądał krzyż Jezusa

Jak wyglądał krzyż, na którym zawisł Jezus?


Opis biblijny nie dostarcza szczegółowych informacji na temat dokładnego kształtu krzyża, na którym zawisł Jezus. Biblia używa ogólnego terminu „krzyż” (stavrós w języku greckim), ale nie podaje dokładnych szczegółów dotyczących jego kształtu czy wyglądu.

W starożytności krzyże używane do ukrzyżowania przyjmowały różne formy. Dwa główne typy krzyży stosowane w tym okresie to:

  1. Krzyż Rzymski (crux immissa): Był to krzyż z dwoma poprzecznymi belkami, z jedną belką umieszczoną wyżej, na której zwykle zawieszano karteczkę z nazwą przestępstwa. To jest forma, której używano do ukrzyżowania Jezusa w wielu tradycjach chrześcijańskich.
  2. Krzyż Tau (crux commissa): To było krzyż z poprzeczną belką umieszczoną niżej, co dawało mu kształt litery „T”. Niektórzy sugerują, że taki kształt krzyża był również używany w przypadku ukrzyżowania.

Ponieważ w Nowym Testamencie nie ma dokładnych opisów kształtu krzyża, wybór między różnymi formami krzyży jest często kwestią tradycji, interpretacji i ikonografii. Współczesne przedstawienia krzyży w chrześcijańskiej symbolice różnią się, i różne grupy chrześcijańskie używają różnych form w swoich wierzeniach i tradycjach artystycznych.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: