19 czerwca 2024


Kiedy zmarł Jezus

Kiedy tak naprawdę zmarł Jezus?


Według Nowego Testamentu, Jezus zmarł na krzyżu w piątek, co jest znanym jako Wielki Piątek. Chrześcijańska tradycja uznaje ten dzień za dzień śmierci Jezusa Chrystusa, a data Wielkiego Piątku jest jednym z kluczowych elementów kalendarza liturgicznego.

W Ewangelii Mateusza (27:50), Ewangelii Marka (15:33-37), Ewangelii Łukasza (23:46) i Ewangelii Jana (19:30) opisuje się chwilę śmierci Jezusa na krzyżu:

W Ewangelii Mateusza czytamy:

„A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać.”

W Ewangelii Marka czytamy:

„A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć [z krzyża]». Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.”

W Ewangelii Łukasza czytamy:

„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.”

W Ewangelii Jana czytamy:

„A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!»* I skłoniwszy głowę oddał ducha.”

Jest to jedno z centralnych wydarzeń w chrześcijańskiej teologii, ponieważ wielu chrześcijan wierzy, że przez śmierć Jezusa na krzyżu ludzkość otrzymała zbawienie.

W którym roku zmarł Jezus?

Tradycyjnie uważa się, że Jezus zmarł około 30 lub 33 roku naszej ery. Jednak precyzyjna data Jego śmierci jest tematem dyskusji i różnic między badaczami. W Nowym Testamencie nie ma jednoznacznego podania daty zgonu Jezusa.

Zazwyczaj przyjmuje się, że Jezus został ukrzyżowany w okolicach 30-33 roku naszej ery. Datowanie to opiera się na różnych informacjach dostępnych w Ewangeliach, takich jak zdarzenia związane z rządami rzymskiego namiestnika Judei Poncjusza Piłata oraz podane w Ewangelii Łukasza, które odnosi się do wieku Jezusa w chwili rozpoczęcia Jego publicznego nauczania.

Ostateczne datowanie związane z życiem i śmiercią Jezusa Chrystusa jest jednak jednym z trudniejszych zagadnień dla biblistów i historyków, a precyzyjna data pozostaje niepewna.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: