19 czerwca 2024


Kogo wskrzesił Jezus

Kogo wskrzesił Jezus?


Według Nowego Testamentu, Jezus Chrystus dokonał kilku cudów wskrzeszenia, przywracając zmarłych do życia. Trzy najbardziej znane przypadki to:

  1. Wskrzeszenie Łazarza: Opisane w Ewangelii Jana (11:1-44), Jezus przybył do wioski Betania, gdzie Łazarz, przyjaciel Jezusa, zmarł. Jezus przywrócił go do życia, wołając: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”
  2. Wskrzeszenie syna wdowy z Nain: Opisane w Ewangelii Łukasza (7:11-17), Jezus spotkał pochód pogrzebowy w mieście Nain. Zmartwychwstał syna wdowy, mówiąc: „Młodzieńcu, powiadam ci, wstań!”
  3. Wskrzeszenie córki Jaira: Opisane w Ewangelii Mateusza (9:18-26), Jezus przybył do domu Jaira, przełożonego synagogi, gdzie jego córka zmarła. Jezus wskrzesił ją, mówiąc: „Dziewczyno, wstań!”

Te cuda wskrzeszenia są kluczowymi wydarzeniami w Nowym Testamencie i mają znaczenie zarówno teologiczne, jak i moralne. Wskazują one na potęgę Jezusa jako Zbawiciela i Pana nad życiem i śmiercią.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: