16 lipca 2024


Chrzest Jezusa

Kto ochrzcił Jezusa?


Według relacji biblijnych, Jezusa ochrzcił Jan Chrzciciel, znany również jako Jan Chrzciciel (ang. John the Baptist). Opowieści o chrzcie Jezusa można znaleźć w kilku miejscach w Nowym Testamencie, w Ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

W Ewangelii Mateusza (3:13-17), czytamy:

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. „

Po tych słowach Jan zgodził się ochrzcić Jezusa. Opis ten kontynuuje się słowami:

„A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».”

Chrzest Jezusa przez Jana Chrzciciela jest ważnym wydarzeniem w Nowym Testamencie i symbolizuje Jego przygotowanie do publicznego objawienia się i rozpoczęcia misji zbawczej.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.