19 czerwca 2024


Kto stał obok krzyża Jezusowego

Kto stał pod krzyżem Jezusa?


Podczas Męki Pańskiej, pod krzyżem, na którym był ukrzyżowany Jezus Chrystus, stało kilka osób, w zależności od relacji biblijnych. Wśród tych osób można wymienić:

  • Matka Jezusa (Maryja): Ewangelie wspominają o obecności Matki Jezusa pod krzyżem. W Ewangelii Jana (19:25-27) czytamy:

    A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

  • Maria, żona Kleofasa: W tym samym fragmencie z Ewangelii Jana wspomniana jest Maria, żona Kleofasa.
  • Maria Magdalena: Także w Ewangelii Jana znajdujemy wzmiankę o obecności Marii Magdaleny pod krzyżem.
  • Uczeń, którego Jezus umiłował: Ewangelia Jana określa jednego z uczniów jako tego, którego Jezus umiłował, stojącego obok Matki Jego.

Obecność tych postaci pod krzyżem podkreślała cierpienie i zaangażowanie bliskich Jezusa w tym trudnym momencie. Te relacje biblijne znajdują się w Ewangeliach, a szczegóły mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnej Ewangelii.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: