19 czerwca 2024


Judasz Iskariota zdrajca Jezusa

Kto zdradził Jezusa?


W biblijnych relacjach, zdrada Jezusa Chrystusa jest przypisywana Judaszowi Iskariocie. Judasz był jednym z Dwunastu Apostołów, towarzyszy Jezusowi podczas Jego nauczania i działań. Opowieści biblijne, zwłaszcza w Ewangeliach, opisują zdradę Judasza w kontekście ostatniej wieczerzy.

W Ewangelii Mateusza (26:14-16), czytamy o tym, że Judasz przyszedł do arcykapłanów z propozycją zdrady Jezusa w zamian za trzydzieści srebrników. W Ewangelii Marka (14:10-11) i Ewangelii Łukasza (22:3-6) również znajdujemy opisy tego wydarzenia.

Ewangelia Mateusza 26:14-16:

„Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.”

Ewangelia Mateusza 26:47-50:

„Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go.”

Ewangelia Marka 14:10-11:

„Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak by Go wydać.”

Ewangelia Łukasza 22:3-6:

„Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu. Poszedł więc i umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, jak ma im Go wydać. Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze. On zgodził się i szukał sposobności, żeby im Go wydać bez wiedzy tłumu.”

Opisy zdrady Judasza można znaleźć również w Ewangeliach Jana oraz w Dziejach Apostolskich. Warto podkreślić, że opowieść ta stanowi istotny element biblijnej narracji o Męce i Śmierci Jezusa Chrystusa.

Fot. BibleArtLibrary/Getty Images

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: