19 czerwca 2024


Apostoł Piotr

Który apostoł trzy razy zaparł się Jezusa?


Trzykrotne zaparcie się Jezusa przez jednego z apostołów opisane jest w Nowym Testamencie, zarówno w Ewangeliach synoptycznych (Mateusza, Marka, Łukasza) jak i w Ewangelii Jana. Apostoł, który trzy raz zaparł się Jezusa to Piotr.

Przykładowo, w Ewangelii Mateusza (26:69-75) czytamy:

69 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem». 70 Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz». 71 A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: «Ten był z Jezusem Nazarejczykiem». 72 I znowu zaprzeczył pod przysięgą: «Nie znam tego Człowieka». 73 Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: «Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza». 74 Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał. 75 Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

To wydarzenie jest jednym z dramatycznych momentów podczas Męki Pańskiej, a zaparcie się przez Piotra trzy razy było spełnieniem wcześniejszej przepowiedni Jezusa.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: