16 lipca 2024


Który bok przebito Jezusowi

Który bok przebito Jezusowi?


Biblia, w konkretnej relacji o przebiciu boku Jezusa, nie podaje informacji, czy to prawa czy lewa strona ciała Jezusa została przebita. Przebicie boku Jezusa to jedno z wydarzeń opisanych w Ewangelii Jana (19:31-37). Po Jezusowej śmierci na krzyżu, żołnierze rzymscy, aby upewnić się, czy jest już martwy, postanowili przebić Jego bok włócznią. Oto opis tego zdarzenia:

„Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.”

W tekście biblijnym nie znajduje się precyzyjne określenie, po której stronie ciała doszło do przebicia boku Jezusa. Nie ma w tym kontekście specyfikacji dotyczącej strony, ani informacji, która mogłaby jednoznacznie wskazać, czy to była strona lewa czy prawa.

W teologii chrześcijańskiej akcentuje się znaczenie tego zdarzenia jako elementu potwierdzającego śmierć Jezusa i interpretuje się je symbolicznie w kontekście teologii odkupienia. Jednakże sama Biblia nie dostarcza informacji co do strony ciała, na której doszło do przebicia boku.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.