19 czerwca 2024


Golgota miejsce ukrzyżowania Jezusa

Na jakiej górze ukrzyżowano Jezusa?


Jezusa ukrzyżowano na wzgórzu znanym jako Golgota lub Kalwaria. Golgota to aramejska nazwa, a Kalwaria to łacińska nazwa. Oba te słowa odnoszą się do tego samego miejsca, gdzie Jezus został ukrzyżowany, jak opisują Ewangelie.

Opowieść o ukrzyżowaniu Jezusa znajduje się w Ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W Ewangelii Mateusza (27:33) czytamy:

„Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki…”

W Ewangelii Marka (15:22), również wzmiankowane jest Golgota:

„Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.”

Inne Ewangelie również wskazują na to samo miejsce ukrzyżowania. Golgota był wzgórzem położonym poza murami Jerozolimy, co było typowym miejscem wykonania kary ukrzyżowania w tamtych czasach. Nazwa „Miejsce Czaszki” odnosi się do charakterystycznych formacji skalnych lub mogił w tym obszarze.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: