23 września 2023


Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy


Kolęda: Wśród nocnej ciszy – cały tekst

 1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
  Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
  Czym prędzej się wybierajcie,
  Do Betlejem pośpieszajcie,
  Przywitać Pana.
 2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
  Z wszystkimi znaki danymi sobie.
  Jako Bogu cześć Mu dali,
  A witając zawołali
  Z wielkiej radości:
 3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
  Cztery tysiące lat wyglądany
  Na Ciebie króle, prorocy
  Czekali, a Tyś tej nocy
  Nam się objawił.
 4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
  A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
  Padniemy na twarz przed Tobą,
  Wierząc, żeś jest pod osłoną
  Chleba i wina.

Autor tekstu: nieznany


Zobacz także inne teksty najpiękniejszych polskich kolęd dostępnych na naszej stronie!


„Wśród nocnej ciszy” tekst kolędy do druku


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.