23 września 2023


jak wygląda bierzmowanie

Bierzmowanie – jak wygląda? Ile trwa? Przebieg bierzmowania


Wiara odrywa ważną rolę w życiu ludzi, dlatego też przyjęcie świętego sakramentu jest dopełnieniem wyznania i pogłębienia relacji z samym Bogiem. A sama uroczystość jest powodem do celebracji wydarzenia. Jednym z tych ważnych sakramentów jest właśnie bierzmowanie. Jak zatem wygląda bierzmowanie krok po kroku?

Co to jest bierzmowanie?

Sama nazwa pochodzi bowiem od bierzma, czyli belki z konstrukcji dachowej, która trzyma solidnie strop kościoła. Niemniej jednak sakrament ten jest dopełnieniem łaski chrztu świętego, dzięki czemu samo wyznanie wiary jest jeszcze silniejsze. Ważne podkreślenia jest, że bierzmowanie, jako sakrament dojrzałości, nie zakłada dojrzałości w chwili jego przyjęcia – daje bowiem możliwość do osiągnięcia pełnej dojrzałości. Dar Ducha Świętego jest zatem jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego też bierzmowanie jest udoskonaleniem łaski chrztu, poprzez:

 • Dary Ducha Świętego,
 • Głębszą relację z Bogiem,
 • Odczuwanie Chrystusa,
 • Uzdolnienie do dawania świadectwa o Chrystusie

Sakrament bierzmowania określany jest również sakramentem inicjacji bądź wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sama nazwa ma na celu zaakcentowanie, że pośrednio dokonywane niepowtarzalne przejście do życia z Bogiem, zgodnie z wiarą. Zatem jak wygląda bierzmowanie i jego ceremonia?

Przygotowanie do bierzmowania

Przyjęcie sakramentu bierzmowania poprzedzone jest przygotowaniem religijnym. Za fundament przygotowania do przyjęcia daru Ducha Świętego jest treść w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Co oznacza, że proces zmierzający do przyjęcia tego sakramentu obejmuje cykl katechez, które pogłębiają i odnawiają więź z Kościołem i z Bogiem. Kandydaci poznają bowiem rolę i znaczenie Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Etapem końcowym będzie zatem przyjęcie bierzmowania podczas mszy świętej. Jeśli się zastanawiamy, jak przebiega bierzmowanie dla dorosłych i ich przygotowanie – to proces wygląda tak samo, jak w przypadku uczniów.

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Bierzmowanie jest to jedno z sakramentów w Kościele katolickim, które przyjmuje się zazwyczaj w okresie dojrzewania, choć może być przyjęte przez osoby w różnym wieku. Jest ono uważane za „dalszy etap” chrztu i ma na celu udzielenie duchowego wsparcia, które pomaga ochrzczonym lepiej przeżywać swoją wiarę i związek z Bogiem.

Bierzmowanie może przyjąć uczeń bądź już osoba dorosła. Warunkiem jednak jest jednak, aby osoba taka była ochrzczona i nie otrzymała już sakramentu bierzmowania – sakrament ten można bowiem przyjąć tylko raz.

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Osoba, która może być świadkiem bierzmowania, musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, który sam przyjął ten sakrament. Ważnym elementem całej ceremonii bierzmowania jest świadek, który musi spełniać kilka wymagań:

 • ma ukończony 16 rok życia,
 • jest katolikiem
 • jest bierzmowany,
 • prowadzi życie zgodnie z nauką Kościoła,
 • nie jest ojcem bądź matką kandydata,
 • jest wolny kościelnych kar.

Przebieg bierzmowania – ile trwa bierzmowanie?

Ile trwa bierzmowanie i jak wygląda sakrament bierzmowania są najczęstszymi pytaniami uczniów i osób dorosłych, które pragną przystąpić do tego sakramentu. Sama msza trwa od 1,5 do 2 godzin – jest to zależne od liczby osób przystępujących do sakramentu oraz długości wygłaszanej przez biskupa homilii. Warto na samym początku podkreślić, że uprawnionym do udzielenia bierzmowania jest biskup bądź kapłan przez niego wyznaczony, a sam sakrament jest udzielany w trakcie mszy. 

Zobacz także: Msza święta - jak przebiega?

Jak wygląda bierzmowanie?

Przebieg bierzmowania zależy od miejsca i czasu oraz od praktyk danej parafii, ale z reguły składa się z kilku etapów. Do chwili czytań i ewangelii msza przebiega standardowo, następnie:

 1. Ksiądz, który odczytał Ewangelię i przygotował kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zwraca się do biskupa, aby udzielił bierzmowania. Biskup wówczas bezpośrednio zwraca się do młodzieży i dorosłych chcących przyjąć sakrament, czy są świadomi jaki wielki dar zaraz otrzymają. Kandydaci, z kolei, głoszą jakich łask od Boga oczekują,
 2. Biskup wygłasza kazanie, po zakończonym dialogu,
 3. Odnawiane zostają przyrzeczenia chrzcielne,
 4. Biskup prosi o dary Ducha Świętego,
 5. Biskup wyciąga ręce i jednocześnie modli się nad kandydatami,
 6. Każdy z kandydatów podchodzi do Biskupa, który każdego indywidualnie namaszcza. Bierzmowany bądź świadek wówczas podaje imię, które przyjmuje podczas mszy świętej. Świadek, z kolei, stoi za bierzmowanym trzymając prawą rękę na ramieniu bierzmowanego. Następnie Biskup na czole kandydata nakreśla znak krzyża.
 7. Kontynuowana jest uroczysta msza święta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.