16 lipca 2024


spowiedź bez komunii

Czy można iść do Komunii bez spowiedzi?


Nie, nie można iść do Komunii Świętej bez spowiedzi, jeśli ma się świadomość popełnienia grzechu ciężkiego.

Grzech ciężki to dobrowolne i świadome przekroczenie przykazań Bożych w ważnej materii.

Przyjmowanie Komunii Świętej w stanie grzechu ciężkiego jest świętokradztwem, czyli ciężkim grzechem przeciwko Bogu.

Aby móc przystąpić do Komunii Świętej, należy:

  • Przez rachunek sumienia zbadać swoje sumienie i uświadomić sobie grzechy.
  • Odbyć spowiedź, w której wyzna się wszystkie grzechy ciężkie.
  • Złożyć szczerą pokutę za popełnione grzechy.
  • Postanowić poprawę i unikać grzechu w przyszłości.

Istnieją pewne wyjątki od obowiązku spowiedzi przed Komunią Świętą:

  • W sytuacji, gdy nie ma możliwości spowiedzi (np. pustkowie), można przystąpić do Komunii Świętej z żalem doskonałym, czyli z mocnym postanowieniem spowiedzi przy najbliższej okazji.
  • W przypadku zagrożenia życia, można przystąpić do Komunii Świętej bez spowiedzi, jeśli jest to możliwe, z żalem niedoskonałym, czyli z żalem za grzechy i pragnieniem spowiedzi.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy możesz przystąpić do Komunii Świętej bez spowiedzi, najlepiej z zwróć się do kapłana lub księdza proboszcza w swojej parafii.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.