19 czerwca 2024


zakazane Ewangelie

Ewangelie odrzucone przez Kościół – czym są zakazane Ewangelie?


Ewangelie, które nie znalazły się w Kanonie Nowego Testamentu, nazywane są zakazanymi Ewangeliami. Choć nie zostały one uznane za równoważne z Ewangeliami kanonicznymi, to jednak są one ważnym źródłem informacji o pierwotnym chrześcijaństwie i dają unikalny wgląd w różnorodność opinii i praktyk religijnych panujących w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W tym artykule omówimy najważniejsze zakazane Ewangelie, ich treści, historię i znaczenie.

Czym są zakazane Ewangelie?

Termin „zakazane Ewangelie” odnosi się do różnych tekstów, które zostały napisane poza oficjalnym Kanonem Nowego Testamentu Kościoła chrześcijańskiego. Zakazane Ewangelie są to teksty, które zostały napisane w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale nie zostały uznane przez Kościół za autentyczne lub kanoniczne.

Te teksty różnią się od oficjalnie uznawanych Ewangelii, ponieważ często zawierają nieznane historie i opowieści o Jezusie, a także różne interpretacje jego nauk.

Ewangelie odrzucone przez Kościół

W historii chrześcijaństwa istniało wiele tekstów, które były początkowo traktowane jako ewangelie, ale które z czasem zostały odrzucone przez Kościół jako nieautentyczne lub heretyckie. Przykłady takich tekstów to:

  • Ewangelia Tomasza: jest to kolekcja 114 sentencji lub „myśli” przypisywanych apostołowi Tomaszowi. Zawiera ona wiele podobieństw do synoptycznych ewangelii, ale ma też wiele różnic w zakresie treści i styl.
  • Ewangelia Maria Magdaleny: jest to tekst, który przedstawia Marię Magdalenę jako główną apostołkę i uczennicę Jezusa, a także sugeruje, że była ona jego kochanką.
  • Ewangelie Gnostyckie: są to różne teksty związane z gnostycyzmem, ruchem religijnym, który uważał, że znajomość tajemniczego „wiedzy” (gr. „gnosis”) jest kluczem do zbawienia. Przykłady takich ewangelii to „Ewangelia Filipa” i „Ewangelia Judy”.
  • Ewangelia wg Piotra: która miała być wg tradycji napisana przez Piotra, jednak to nie jest potwierdzone i nie przetrwała do dziś.

Te oraz inne ewangelie zostały odrzucone przez Kościół, ponieważ nie odpowiadały oficjalnej wersji nauczania i historii Jezusa, która została przyjęta przez Kościół. Kościół uznał cztery ewangelie synoptyczne: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana jako kanoniczne, uważając je za autentyczne opowieści o życiu i nauczaniu Jezusa.

Co zawierają zakazane Ewangelie?

Niektóre z nich opierają się na tradycjach gnostyckich i przedstawiają Jezusa jako nauczyciela tajemnej wiedzy, inne natomiast skupiają się na opowieściach o dzieciństwie Jezusa lub jego życiu prywatnym. Są też takie, które przedstawiają Jezusa jako boga lub syna bożego innego niż Bóg Ojciec. Zawierają one także różne teorie dotyczące jego osoby i działalności, które nie zgadzają się z oficjalnym nauczaniem Kościoła.

Co stało się z ewangeliami odrzuconymi przez Watykan?

Ewangelie odrzucone przez Watykan, znane również jako zakazane ewangelie, zostały zignorowane lub odrzucone przez Kościół katolicki i inne Kościoły chrześcijańskie, ponieważ nie spełniały one ich kryteriów autentyczności lub nie odpowiadały oficjalnemu nauczaniu Kościoła.

Wiele tych ewangelii zostało zniszczonych lub zagubionych przez lata, ale niektóre z nich zostały zachowane w fragmentach i znajdują się obecnie w rękach badaczy i historyków religii. Niektóre z tych ewangelii są teraz dostępne do studiowania i badania, ale nie są one uważane za autentyczne lub kanoniczne.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: