23 września 2023


Jak zostać księdzem

Jak zostać księdzem?


Chociaż zawód księdza coraz częściej kojarzy się negatywnie i reakcja na wykonywanie go nie jest już taka, jak chociażby pół wieku temu, to każdego roku do seminarium decyduje się wstąpić konkretna ilość młodych mężczyzn. Jakie zatem warunki należy spełnić, żeby zostać księdzem i czy wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami?

Jak zostać księdzem?

Jak zostać księdzem / kapłanem – te pytanie zadaje sobie wiele osób i to niekoniecznie stricte tych, którzy planują nim faktycznie zostać. Zawód ten jest na tyle ciekawy i odmienny od innych, że faktycznie jego specyfika interesuje  wiele osób. Zostanie księdzem to nie tylko, początkowo pobyt w seminarium, a potem odprawianie mszy. Żeby nim zostać, należy faktycznie ukończyć wymagane seminarium duchowne, otrzymać święcenia kapłańskie, ale również spełnić szereg innych wytycznych, jak chociażby mieć szczere powołanie czy też posiadać odpowiednie ku temu predyspozycje.

Aby zostać księdzem w Kościele katolickim, należy przejść przez pewien proces formacyjny i przygotowania. Oto kroki, które trzeba podjąć:

  1. Kontakt z biskupem diecezjalnym lub rektorem seminarium duchownego w diecezji, w której mieszkasz. Możesz zwrócić się do nich o informacje na temat procesu przyjmowania kandydatów do kapłaństwa oraz o wymagania, które trzeba spełnić.
  2. Formalne zgłoszenie swojego zainteresowania kapłaństwem oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających twoje kwalifikacje, takie jak świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie o chrzcie i bierzmowaniu oraz świadectwo zdrowia.
  3. Przejście przez proces rekrutacji, który może obejmować rozmowy indywidualne, testy psychologiczne i duchowe, oraz inne formy sprawdzania kwalifikacji.
  4. Ukończenie studiów teologicznych w seminarium duchownym, które trwają kilka lat.
  5. Ukończenie specjalistycznych kursów i praktyk związanych z kapłaństwem, takich jak kurs homiletyczny, katechetyczny, oraz praktyki duszpasterskie.
  6. Wyświęcenie na kapłana przez biskupa diecezjalnego.

Co już wyżej zostało wspomniane, warunkiem koniecznym do zostania księdzem, jest najpierw rozmowa z księdzem przełożonym, który będzie chciał poznać nas i nasze motywacje do wykonywania zawodu księdza, następnie zdanie egzaminu wstępnego , a na samym końcu ukończenie seminarium, czyli innymi słowy jednolitych studiów na kierunku teologia. 

Jak zostać księdzem bez matury?

Aby zostać księdzem w Kościele katolickim, jednym z wymogów jest ukończenie szkoły średniej, w tym przypadku matury. W przypadku braku matury, jednym z rozwiązań jest ukończenie szkoły zawodowej lub technikum, a następnie ukończenie studiów teologicznych w seminarium duchownym. Alternatywnie, można również rozważyć ukończenie studiów licencjackich na uniwersytecie, a następnie przejście na studia teologiczne w seminarium duchownym.

Czy żonaty może zostać księdzem?

W Kościele katolickim tylko kandydaci do kapłaństwa, którzy złożyli ślub czystości, czyli zobowiązanie do życia w celibacie, mogą zostać wyświęceni na kapłanów. W przypadku, gdy kandydat do kapłaństwa jest żonaty, musi rozwieść się z małżonkiem, zanim będzie mógł zostać wyświęcony na kapłana. Pozostawanie w związku małżeńskim, skutecznie wyklucza tę możliwość w każdym przypadku.

Jak zostać księdzem w wieku 40 lat? 

Wiek nie jest jedynym decydującym czynnikiem przy przyjmowaniu kandydatów do kapłaństwa, jednakże Kościół katolicki ma określone wymagania dotyczące wieku dla kandydatów do kapłaństwa. Zazwyczaj minimalny wiek kandydata do kapłaństwa wynosi 25 lat, a maksymalny wiek jest uzależniony od decyzji biskupa diecezjalnego.

Jeśli masz 40 lat i jesteś zainteresowany zostaniem księdzem, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z biskupem diecezjalnym lub rektorem seminarium duchownego w twojej diecezji. Oni będą mogli ci powiedzieć czy twoje kwalifikacje spełniają wymagania dla kandydatów i jakie są dalsze kroki, które powinieneś podjąć, aby zostać księdzem.

Przeciwwskazania do bycia księdzem – kto nie może zostać księdzem?

Skoro zaś o predyspozycjach tutaj mowa, to jakie są przeciwwskazania do bycia księdzem? Wskazuje się przede wszystkim, że ograniczeniem jest z pewnością wiek, a mianowicie, kandydat na księdza nie powinien mieć więcej niż 35 lat, ale jak to w życiu bywa, tak i tutaj są wyjątki, gdyż zdarzały się przypadki, w których święcenia kapłańskie otrzymywała osoba znacznie starsza, chociażby wdowiec, który już ma własne dzieci (wszystko będzie tutaj zależało od indywidualnej decyzji biskupa). Kolejnym przeciwwskazaniem będą kwestie zdrowotne, takie jak wszelkie choroby natury psychicznej oraz problemy ze wzrokiem czy też słuchem.

Ile trwa seminarium duchowe?

Nauka w seminarium trwa 6 lat i obejmuje przedmioty, taki jak etyka, filozofia psychologia, przekład Pisma Świętego czy też wreszcie homilistyka. Przyszły ksiądz uczy się w tym czasie m.in:

  • prawidłowej interpretacji Ewangelii (Starego Testamentu oraz Nowego Testamentu)
  • odpowiedniego podejścia do ludzi i umiejętności rozmowy z nimi
  • zasad moralności

Przede wszystkim jest to jednak czas na pogłębienie relacji z Panem Bogiem i tym samym pielęgnowanie otrzymanego powołania. Młody mężczyzna ma wówczas moment, żeby podjąć ostateczną decyzję czy rzeczywiście jest to jego droga.

Niejednokrotnie, możemy spotkać się w Internecie z pytaniami w stylu – jak zostać księdzem bez matury, ale jak większość osób zdaje sobie sprawę, uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dojrzałości, jest obligatoryjną przesłanką dostania się na każde studia i trudno byłoby pominąć ten etap również w przypadku seminarium duchownego.

Ile kosztuje seminarium duchowne?

Odpowiadając z kolei na pytanie o koszty bycia klerykiem (studentem seminarium duchownego), to miesięczna opłata za seminarium duchowne szacuje się w granicach 200-300 zł, ale każdego roku jej kwota może się różnic i warto to każdorazowo sprawdzić.

Etapy zostania księdzem

Jak widzimy, etapy zostania księdzem są poniekąd wymagające i nie każdemu może się udać im sprostać, ale jeżeli czujemy powołanie, to nie warto się zatrzymywać i dłużej zastanawiać. Jak trafnie ujął kiedyś rzeczywistość św. Paweł ” Moc w słabości się doskonali” i nawet jeżeli nie potrafimy uwierzyć w siebie i ciągle powątpiewamy czy oby na pewno podołamy wszystkim stawianym nam wymaganiom, to pamiętajmy, że ” Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych” i skoro czujemy wewnętrznie, że to właśnie nas powołał, to dajmy sobie tę szansę i nie poddawajmy się na samym wstępie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.