15 lipca 2024


Jak zostać zakonnicą

Jak zostać zakonnicą?


Wstąpienie do zakonu i wybór drogi zakonnej to decyzja życiowa, która wymaga głębokiej refleksji, duchowej gotowości oraz spełnienia konkretnych wymagań. Dla wielu kobiet, które odczuwają powołanie do życia zakonnego, ten krok jest wyjątkowym przeżyciem, które prowadzi do oddania się Bogu i służby bliźnim w ramach wspólnoty zakonnej. W tym artykule przyjrzymy się, jak przebiega proces wstępowania do klasztoru oraz jakie są typowe wymagania, które kobiety muszą spełnić, aby rozpocząć tę duchową podróż.

Jak zostać zakonnicą i wstąpić do klasztoru?

Proces wstąpienia do klasztoru i zostania zakonnicą jest zazwyczaj długotrwały i wymaga rozważenia, modlitwy oraz spełnienia określonych wymagań. Oto ogólny przewodnik dotyczący tego procesu:

 1. Rozważ swoje powołanie:
  • Najważniejszym krokiem jest rozważenie swojego powołania do życia zakonnego. To oznacza głęboką refleksję nad swoją wiarą i dążeniem do służby Bogu i ludziom.
 2. Modlitwa i duchowa przewodnictwo:
  • Rozmawiaj z kapelanem, duchownym lub mistrzem duchowym, aby uzyskać duchowe wsparcie i przewodnictwo w swojej decyzji. Modlitwa i medytacja są kluczowe podczas tego procesu.
 3. Szukanie klasztoru:
  • Znajdź klasztor lub zgromadzenie zakonne, które odpowiada Twoim duchowym przekonaniom i celom życiowym. To miejsce, w którym zamierzasz rozważać życie zakonne i ewentualnie dołączyć do wspólnoty zakonnej.
 4. Skontaktuj się z klasztorem:
  • Nawiąż kontakt z odpowiednimi osobami w klasztorze, zwykle z przełożonym lub siostrą odpowiedzialną za przyjęcia nowych kandydatek.
 5. Proces przyjęcia:
  • Każdy klasztor może mieć własny proces przyjmowania nowych członków, ale ogólnie obejmuje on okres postulatu, nowicjatu i profesji wieczystej.
   • Postulat: To początkowy okres, w którym kandydatka pozostaje w klasztorze, poznaje życie zakonne i uczy się o jego zasadach i regułach.
   • Nowicjat: Jest to bardziej zaawansowany etap, w którym kandydatka nosi habit zakonny i poznaje bardziej szczegółowo życie zakonne. Ten etap może trwać od jednego do dwóch lat.
   • Profesja wieczysta: To ostateczny krok, w którym kandydatka składa wieczyste śluby zakonne, zobowiązując się do życia w klasztorze na stałe.
 6. Wymagania:
  • Wymagania mogą różnić się w zależności od zgromadzenia zakonnego, ale zazwyczaj obejmują:
   • Wiek (zwykle kobiety w wieku od 18 do 35 lat są brane pod uwagę).
   • Wiarę katolicką i praktykowanie jej.
   • Stan cywilny (w niektórych zgromadzeniach wymagane jest bycie wolnym od zobowiązań małżeńskich).
   • Zdrowie fizyczne i psychiczne.
   • Dobrą moralność i charakter.
   • Gotowość do posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, które są głównymi ślubami zakonnymi.
 7. Konsultacja z duchowym przewodnikiem:
  • To ważne, aby podczas tego procesu mieć wsparcie duchowe. Konsultacja z duchownym lub mistrzem duchowym pomoże Ci lepiej zrozumieć swoje powołanie i podjąć właściwe decyzje.
 8. Decyzja:
  • Po okresie postulatu i nowicjatu możesz podjąć decyzję o profesji wieczystej, która wiąże Cię na stałe z życiem zakonnym, lub zdecydować się na opuszczenie klasztoru, jeśli uznasz, że to nie jest Twoje powołanie.

Pamiętaj, że każdy klasztor może mieć własne specyficzne wymagania i procedury. Decyzja o zostaniu zakonnicą nie jest łatwa, którą podejmuje się pochopnie, dlatego ważne jest, aby poświęcić odpowiednio dużo czasu na rozważenie i modlitwę.

Jak wybrać odpowiedni zakon?

Wybór odpowiedniego zakonu jest ważnym krokiem w procesie wstępowania do życia zakonnego. Oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc w wyborze właściwego zakonu:

 1. Refleksja i modlitwa:
  • Rozpocznij od głębokiej refleksji nad swoimi duchowymi potrzebami, przekonaniami i powołaniem. Spędź czas na modlitwie, aby prosić Boga o wskazówki i światło w tym procesie.
 2. Kierunek duchowy:
  • Zastanów się, jaki kierunek duchowy jest Ci najbliższy. Czy interesują Cię zgromadzenia zakonne skupiające się na nauczaniu, posłudze społecznej, modlitwie czy misjach zagranicznych? Wybór zależy od Twoich duchowych potrzeb i celów.
 3. Kontakt z zakonami:
  • Skontaktuj się z różnymi zgromadzeniami zakonnymi, które Cię interesują. Możesz napisać do nich listy lub zadzwonić, aby dowiedzieć się więcej o ich życiu zakonnym, misji i wartościach. Warto także odwiedzić strony internetowe lub klasztory osobiście.
 4. Rozmowa z siostrami lub braćmi zakonnymi:
  • Staraj się spotkać i rozmawiać z siostrami lub braćmi zakonnymi, aby poznać ich doświadczenia i życie w danym zakonie. Możesz zadawać pytania dotyczące duchowości, reguł i codziennego życia w zakonie.
 5. Rozważ różne aspekty:
  • Zastanów się nad różnymi aspektami życia zakonnego, takimi jak posłuszeństwo, ubóstwo i czystość, oraz jakie śluby chciałabyś złożyć. Upewnij się, że zgromadzenie, które wybierasz, jest zgodne z Twoimi duchowymi przekonaniami.
 6. Zgromadzenie i duchowy przewodnik:
  • Jeśli możliwe, spędź pewien czas w danym zgromadzeniu jako gość lub wolontariusz, aby lepiej poznać życie klasztorne. To pozwoli Ci zrozumieć, czy jesteś odpowiednio dopasowana do danej wspólnoty.
 7. Konsultacja z duchowym przewodnikiem:
  • Porozmawiaj z duchownym, który może pomóc Ci ocenić, czy wybrany zakon jest odpowiedni dla Ciebie i czy Twoje powołanie jest autentyczne.
 8. Ostateczna decyzja:
  • Po starannym rozważeniu i modlitwie, podejmij ostateczną decyzję. Jeśli czujesz, że dany zakon jest miejscem, w którym możesz najlepiej realizować swoje powołanie, zwróć się do przełożonego o możliwość rozpoczęcia procesu wstąpienia.

Pamiętaj, że wybór zakonu jest indywidualną decyzją i może zająć pewien czas. Nie spieszy się z nią i słuchaj swojego serca oraz wskazań duchowych, aby dokonać właściwego wyboru.

Jak wygląda życie w zakonie?

Życie w zakonie różni się w zależności od konkretnego zgromadzenia zakonnego i jego reguł, ale istnieją pewne ogólne cechy wspólne dla większości zakonów. Oto kilka podstawowych informacji na temat tego, jak może wyglądać życie w zakonie:

 1. Posłuszeństwo jest jednym z głównych ślubów zakonnych i oznacza gotowość do podporządkowania się woli Boga i przełożonych zakonnych. Zakonnicy wykonują swoje obowiązki i decyzje w duchu posłuszeństwa.
 2. Ślub ubóstwa oznacza zobowiązanie do życia w prostocie i skromności, rezygnując z dóbr materialnych na rzecz służby Bogu i ludziom.
 3. Ślub czystości zakłada życie w czystości seksualnej, co oznacza rezygnację z małżeństwa i rodziny na rzecz oddania się całkowicie służbie Bogu i duchowemu życiu.
 4. Modlitwa jest centralnym elementem życia zakonnego. Zakonnicy modlą się regularnie, zarówno indywidualnie, jak i wspólnie w kościele lub kaplicy. Różne zgromadzenia mogą mieć różne praktyki modlitewne, takie jak Liturgia Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu i medytacja.
 5. Zakonnice wykonują różne rodzaje pracy, w zależności od charakteru swojego zgromadzenia. Mogą pracować jako nauczyciele, pielęgniarki, misjonarze, kapelani szpitalni itp. Celem ich pracy jest służba społeczna i duchowa.
 6. Każde zgromadzenie zakonne posiada własne reguły i regułę życia, które określają codzienne obowiązki i praktyki. Zakonnicy żyją według rygorystycznego rozkładu dnia, który obejmuje modlitwę, pracę, posiłki i czas na duchowe zajęcia.
 7. Życie zakonne jest życiem wspólnotowym. Zakonnicy żyją razem w klasztorze lub klasztorach i dzielą ze sobą wszystkie aspekty życia. Wspólnota jest źródłem wsparcia duchowego i emocjonalnego.
 8. Zakonnicy noszą specjalne stroje zakonne, zwane habitami, które są symbolem ich oddania życia zakonnego.
 9. Po okresie nowicjatu, zakonnicy składają śluby zakonne, które zobowiązują ich do życia w danym zgromadzeniu na stałe.
 10. Niektóre zakony prowadzą działalność misyjną lub prowadzą szkoły, szpitale i inne instytucje służące społecznościom lokalnym.

Warto zaznaczyć, że każde zgromadzenie zakonne może mieć własne tradycje, reguły i zwyczaje, więc dokładne życie w zakonie może się różnić w zależności od wybranego zakonu. Ważne jest, aby kandydatka na zakonnicę zapoznała się z regułami i życiem konkretnego zgromadzenia przed podjęciem decyzji o wstąpieniu.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.