16 lipca 2024


Litania Fatimska

Litania do Matki Bożej Fatimskiej


Matko Odkupiciela,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego…
racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.
Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do ciebie,
aby podziękować za wszystko
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
i dla całej ludzkości.

Powtarzamy: Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła – Dziś jesteśmy tutaj,
aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką.
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła – Idącego drogami ziemi ku trzeciemu
milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami.
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi – dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła
nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie
nowoczesnych zdobyczy społecznych.
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów – dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany,
które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo
pozostającym w ucisku i upokorzeniu.
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia – dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym,
że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci.
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia – dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r
przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność.
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko każdego człowieka – walcząca o życie, które nie zna śmierci,
dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce.
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa.
– Okaż, że jesteś Matką.

Matko miłości doskonałej.
– Okaż, że jesteś Matką.

Matko Nadziei i pokoju.
– Okaż, że jesteś Matką.

Święta Matko Odkupiciela.
– Okaż, że jesteś Matką.

Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie.
– Okaż, że jesteś Matką.

Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna.
– Okaż, że jesteś Matką.

Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może
zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do
zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej.
– Okaż, że jesteś Matką.

Powtarzamy: Bądź nam towarzyszką drogi

Bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku.
– Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras.
– Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku.
– Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej.
– Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą.
– Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie
wolności i teraz budują swoją przyszłość.
– Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód
– nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo
nie odkryje wspólnych korzeni.
– Bądź nam towarzyszką drogi.

Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym
konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką.
– Bądź nam towarzyszką drogi.

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką

Tego, który umiera z głodu.
– Okaż, że jesteś Matką.

Tego, który jest śmiertelnie chory.
– Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość.
– Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kto nie znajduje pracy.
– Okaż, że jesteś Matką.

Tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić.
– Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany.
– Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia.
– Okaż, że jesteś Matką.

Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga,
pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód.
– Okaż, że jesteś Matką.

Powtarzamy: Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją.
– Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda.
– Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek.
– Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim.
– Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

Powtarzamy: Czuwaj Maryjo

Na czekającej nas jeszcze drodze.
– Czuwaj Maryjo.

Nad ludźmi.
– Czuwaj Maryjo.

Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny.
– Czuwaj Maryjo.

Nad odpowiedzialnymi za losy państw.
– Czuwaj Maryjo.

Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości.
– Czuwaj Maryjo.

Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata.
– Czuwaj Maryjo.

Na drodze nowej ewangelizacji Europy.
– Czuwaj Maryjo.

Nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II,
który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym
horyzontom misyjnej działalności Kościoła.
– Czuwaj Maryjo.

Powtarzamy: Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością

W kolegialnej jedności z pasterzami.
– Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie.
– Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego.
– Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

Powtarzamy: Wspomóż nas Maryjo

Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka.
– Wspomóż nas Maryjo.

Niechaj nie ciąży nam zmęczenie.
– Wspomóż nas Maryjo.

Niech trud nie opóźnia naszych kroków.
– Wspomóż nas Maryjo.

Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca.
– Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już
nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie
mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
całe stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni
radości oglądali Twego Syna.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.