16 lipca 2024


Litania do Matki Bożej Różańcowej

Litania do Matki Bożej Różańcowej


Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami.
Maryjo, Zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci Syna Boskiego w sobie pokazujące
Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela
Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim
Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego
Maryjo, Tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym
Maryjo, Harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czarty
Maryjo, Drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające
Maryjo, Ołtarzu Świętego Świętych, o dwudziestu stopniach tajemnic Boskich wystawiony
Maryjo, Zegarze słoneczny króla Achaza, w pozdrowieniach anielskich się cofający
Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący, a dwudziestu tajemnicach unoszący się nad górami
Maryjo, Raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony
Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca
Maryjo, Różańcem świętym jako tarcza wiernych sług swoich od sideł szatańskich i złych przygód zasłaniająca
Maryjo, Panno najczystsza
Maryjo, Matko i Pani nasza


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, którego Opatrzność nie myli się w Swoim rozporządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił.  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.  Amen

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.