19 czerwca 2024


Litania do św. Faustyny Kowalskiej

Litania do św. Faustyny Kowalskiej


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

Święta Faustyno – módl się za nami.
Od dziecka posłuszna Bożym pouczeniom
Przez głos Boga skierowana na drogę życia zakonnego
Oczyszczona w ogniu niezwykłych prób i doświadczeń
Bliska sercu Matki Bożej Bolesnej
Obdarzona udziałem w kielichu męki Jezusa
Wybranko Chrystusa Miłosiernego
Wzorze ufności pokładanej w Bożym Miłosierdziu
„Sekretarko” Jezusa, przez swój „Dzienniczek” ubogacająca cały Kościół
Głosicielko najwspanialszego i największego przymiotu Boga
Powołana w przekazaniu światu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
Wskazująca drogę uczniom Jezusa przez swoje czyny, słowa i modlitwę
Ofiaro całopalna za nawrócenie grzeszników
Apostołko konających
Mężna w walkach z szatanem o dusze
Pokorną i ufną modlitwą oddalająca od ziemi Boże kary
Wspomożycielko uginających się pod brzemieniem krzyża
Przewodniczko powołanych do życia konsekrowanego
Nauczycielko kierowników duchowych
Nasza Orędowniczko przed tronem Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Faustyno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty sam pouczyłeś świętą Faustynę o nieskończonym miłosierdziu Boga oraz o sposobach obfitego czerpania z tego źródła świętości i zbawienia. Ty ukazałeś również w jej życiu apostołom wszystkich czasów wzór godny naśladowania. Spraw za jej wstawiennictwem, byśmy nie tylko sami nie upadali pod ciężarem codziennego krzyża, lecz czynili wszystko, co możliwe, dla ratowania upadających. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ostatnio dodane modlitwy: