15 lipca 2024


Litania do św. Maksymiliana Marii Kolbego

Litania do św. Maksymiliana Marii Kolbego


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Wielki miłośniku Boga, módl się za nami.
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej, módl się za nami.
Apostole Niepokalanej Pośredniczki Łask, módl się za nami.
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej, apostole cudownego medalika, módl się za nami.
Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej, módl się za nami.
Wzorze życia zakonnego, módl się za nami.
Pragnący śmierci męczeńskiej, módl się za nami.
Gorliwy apostole Japonii, módl się za nami.
Pełen poświecenia dla chorych i nieszczęśliwych, módl się za nami.
Zdobywco dusz dla Niepokalanej, módl się za nami.
Ukazujący ludziom ideał życia miłośniku modlitwy, módl się za nami.
Wzorze niezachwianej ufności, módl się za nami.
Pociągający ludzi dobrocią i radością, módl się za nami.
Pragnący nawrócenia grzeszników, módl się za nami.
Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa, módl się za nami.
Pragnący nawrócenia pogan, módl się za nami.
Kochający bliźnich dla Boga, módl się za nami.
Miłośniku umartwienia i pokuty, módl się za nami.
Przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa i prostoty, módl się za nami.
Wzorze anielskiej czystości, módl się za nami.
Obrońco dobrych obyczajów, módl się za nami.
Głosicielu odrodzenia narodu polskiego, módl się za nami.
Obrońco wiary świętej, módl się za nami.
Apostole prasy katolickiej, módl się za nami.
Apostole dobrego przykładu, módl się za nami.
Wzorze znoszenia cierpień, módl się za nami.
Przykładzie przebaczenia wrogom, módl się za nami.
Umacniający współwięźniów na duchu, módl się za nami.
Ofiarujący swe życie za rodzinę, módl się za nami.
Spieszący z kapłańską posługą skazańcom, módl się za nami.
Męczenniku Oświęcimia, módl się za nami.
Chlubo polskiej ziemi, módl się za nami.
Wsławiony po całym świecie, módl się za nami.
Wielki nasz orędowniku w niebie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Maksymilianie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce Świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podziel się tą stroną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.